TARRAGONA 21

El sector de la construcció promet créixer durant el 2019

El sector de la construcció promet créixer durant el 2019

L’any 2018 s’ha tancat amb un repunt important de la construcció d’habitatge residencial nou a les comarques de Tarragona segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Entre gener i desembre de l’any passat es van començar a construir al voltant del 800 habitatges nous, una dada que representa un augment de més d’un 80% respecte de 2017. Aquests valors, després dels anys de crisi que ha patit el sector de la construcció, marquen una bona tendència i aporten optimisme.

A nivell econòmic, la inversió en noves promocions realitzades l’any 2018 ha arribat als 108 milions d’euros, uns valors similars als de 2010 i que gairebé han doblat els d’anys anteriors. La inversió en rehabilitació ha pujat també, situant-se als 113 milions d’euros, i ha superat en un 26% els 90 milions de 2016. Es tracta de la major inversió a les comarques de Tarragona i que evidencia un canvi de tendència cada vegada més important on la rehabilitació agafa un paper significatiu.

Segons l’informe del COAATT, en conjunt i per primer cop des de 2005, les comarques de Tarragona experimenten un creixement significatiu del nombre de noves promocions. La ciutat de Tarragona és la que creix de manera més especial, multiplicant per quatre la xifra de l’any anterior i arribant a les 26 noves construccions iniciades. En aquesta mateixa ciutat, el nombre de llicències concedides des de l’ajuntament al 2018 puja fins a les 900. També augmenten a Cambrils, Reus, Torredembarra o Vila-seca que són municipis on l’activitat es dobla o triplica si es compara amb els anteriors.

A nivell comarcal s’observa que les millors dades es donen al Tarragonès i el Baix Camp. El Baix Penedès per contra, amb municipis com El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell o Cunit, habitualment amb bons resultats, continua a la baixa i no supera els 20 nous habitatges. Els tipus d’edificació canvia també la tendència habitual als últims anys. La construcció en bloc es multiplica per tres i ocupa més d’un 70 % de noves promocions. L’habitatge unifamiliar conserva valors tot i créixer.