.

.

TOTS 21

Vista aèria del moll d’Andalusia. Foto: Cedida

Fa un mesos el Port de Tarragona va finalitzar les tasques d’instal·lació d’una nova xarxa a la zona d’hidrocarburs preparada per a que un futur s’uneixi pel riu Francolí a la zona del moll de la Química. Aquesta obra també ha permès el desenvolupament d’aquesta nova xarxa pública contra incendis al moll d’Andalusia.

Actualment al moll d’Andalusia hi ha una xarxa privada d’aigua contra incendis totalment independent i autònoma, amb els seus corresponents equips de bombament i equips d’extinció. L’objectiu d’aquesta obra és complir amb les directrius de seguretat d’acord amb les normatives de Serveis de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya per la necessitat de donar alimentació de seguretat alternativa a la Xarxa General del Port de
Tarragona.

Una xarxa que cobreix tot el Port

El Port de Tarragona compta amb 4 estacions de bombeig de titularitat pública que donen servei a les diferents xarxes contra incendis que cobreixen gran part dels molls de les instal·lacions portuàries.

A més a més, hi ha altres xarxes de titularitat privada que o bé disposen d’estació de bombeig pròpia o bé es connecten a la xarxa de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Algunes d’aquestes xarxes disposen d’interconnexions que permeten reforçar i assegurar l’abastament d’aigua en les situacions més crítiques.

La darrera actuació serà la col·locació d’una nova estació de bombeig al moll Catalunya, assegurant així l’abastament d’aigua contra incendis a tot el Port inclòs el moll de Balears tant en primera com en segona fase de construcció del nou moll.