.

.

TOTS 21

La nova xarxa contra incendis s’unirà a les quatre xarxes ja existents a les instal·lacions portuàries tarragonines. Foto: Port

El Port de Tarragona implantarà una nova xarxa d’aigua contra incendis a la zona d’hidrocarburs, complementant la xarxa contra incendis de titularitat privada que ja existeix en el mateix moll. Aquesta nova xarxa, de gairebé 2 km de longitud, s’alimentarà de les ja existents del moll de Cantàbria i de l’Estació Intermodal de La Boella. Actualment al Port de Tarragona compta amb 4 estacions de bombeig de titularitat pública que donen servei a les diferents xarxes contra incendis que cobreixen la gran part dels molls de les instal·lacions portuàries.

A més a més, hi ha altres xarxes de titularitat privada que o bé disposen d’estació de bombeig pròpia o bé es connecten a la xarxa de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Algunes d’aquestes xarxes disposen d’interconnexions que permeten reforçar i assegurar l’abastament d’aigua en les situacions més crítiques.

Un futur encara més connectat

La nova xarxa a la zona d’hidrocarburs ja quedarà preparada per poder connectar-la a la del moll de la Química, unint els dos costats del riu Francolí i per tant creant un immens sistema contra incendis a tot el Port de Tarragona. Aquesta obra també permetria desenvolupar una xarxa contra incendis pública al moll d’Andalusia que actualment en disposa una de titularitat privada.

La darrera actuació serà la col·locació d’una nova estació de bombeig al moll Catalunya, assegurant així l’abastament d’aigua contra incendis a tot el Port inclòs el moll de Balears tant en primera com en segona fase de construcció del nou moll.

Redacció