TOTS 21

L’aportació de sorra té un pressupost total de 2,9 milions d’euros per al període 2020-2023, el que representen uns 700.000 euros cada any.

El Port de Tarragona finalitza les tasques per a la regeneració de la platja de La Pineda, amb una aportació total de 100.000 m3 de sorra. Les tasques de la draga van acabar en el termini fixat, el dimecres 3 de juny, després de poc més de dues setmanes de treball. En aquests moments s’estan realitzant algunes feines auxiliars de finalització de l’obra a la platja, com recollir les canonades. És una tasca que, anualment, assumeix el Port de Tarragona per fer front a la regressió costanera arran de l’ampliació del dic de Llevant.

El dragatge

L’inici de les tasques per a la regeneració de la platja de La Pineda van començar a mitjans de maig quan es va realitzar la instal·lació de les canonades que transporten els sediments fins a la platja. Després d’instal·lar les canonades, la draga va començar la seva funció succionant sediments de la zona autoritzada davant del cap Salou i transportar-los fins a les canonades instal·lades davant de la costa. Els sediments arribaven a uns metres de la platja on la maquinària terrestre els acabava repartint i aplanant.

Aquesta aportació de sorra té un pressupost total de 2,9 milions d’euros per al període 2020-2023, el que representen uns 700.000 euros cada any.