.

.

TOTS 21

L’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir a la tarda, en sessió extraordinària, per majoria, el pressupost general de 2017, amb una despesa d’11.948.861,34 euros, i uns ingressos de 12.096.676,96 euros.

L’aprovació va ser possible gràcies als vots a favor de l’equip de Govern de Convergència i Unió, i de la regidora d’ICV-EUiA, Encarna Ramírez, qui els va defensar definint-los com “els pressupostos més socials de la història de Roda de Berà”. Per altra banda, tant els dos regidors de Populars-UPR, com els dos representants de Ciutadans, van donar-les-hi un vot de confiança abstenint-se. En contra, els edils del PSC el van rebutjar, tot i ser uns pressupostos que continuen amb la línia del document del passat exercici.

Tots van estar d’acord en destacar la gran tasca de negociació efectuada per l’alcalde Pere Virgili durant les últimes setmanes, qui s’ha reunit en diferents ocasions amb cada grup municipal per tal de presentar-les-hi la proposta inicial del Govern i recollir les aportacions de cadascun d’ells. “Han estat uns pressupostos dialogats i hem intentat que tots aportessin les seves propostes i que hi fossin recollides”, va assegurar Frederic Royuela, portaveu del Govern municipal i regidor d’Hisenda. Royuela també va voler destacar la feina del departament d’Intervenció “el document és formalment perfecte”, va dir.

Amb aquest pressupost l’exercici s’inicia amb superàvit pressupostari, amb un diferencial positiu entre ingressos i despeses de 147.815,62 euros. Compleix, a més, amb els requisits que estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària, el nivell de deute públic, l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el període mitjà de pagament global a proveïdors, el qual se situa actualment en un termini de menys de 30 dies.

“Ens trobem en el bon camí amb un rati del deute viu del 20%. Si continuem amb el criteri de la contenció de la despesa preveiem que a finals de 2018 podem arribar al punt del deute 0”, ha assegurat l’Alcalde. “Hem de tenir en compte el gran esforç realitzat durant els últims anys en els quals hem aconseguit reduir el deute de l’Ajuntament en més de 5 milions d’euros, passant d’un deute de prop dels 8 milions, l’any 2011, als 2,4 milions d’euros de finals de 2016, complint amb les directrius d’estabilitat pressupostària que marca la llei”.

El pressupost de 2017 és, doncs, fruit de la proposta inicial de l’equip de Govern amb les aportacions dels grups municipals. S’ha continuat mantenint la importància de les partides socials, com en els anteriors pressupostos, i de la promoció de l’ocupació.

Per altra banda, s’han vist incrementades altres molt concretes com és el cas de les partides destinades a activitats culturals, amb un augment d’un 137%; i a la promoció turística, amb un 35% més. Un dels objectius d’aquesta última serà desestacionalitzar el turisme, amb una ampliació de la temporada de platja, la qual s’iniciarà un mes abans, el 15 de maig, per fomentar que el turista visiti Roda de Berà abans i que tots els negocis relacionats amb el turisme, bars, restaurant, guinguetes, etc., puguin iniciar la seva activitat també abans. Per altra banda, la regidoria de Turisme està treballant per aconseguir el segell de Destinació de Turisme Familiar.

També s’ha incrementat la partida destinada al transport públic, amb un augment del 36%. Dins d’aquesta última s’ha previst una partida de prop de 10.000 euros per crear un servei de minibus fins a l’estació de Sant Vicenç.

Per altra banda, la destinada a l’atenció a les persones s’ha incrementat en un 10,45%, en el marc de la qual s’atorgaran subvencions nominatives a les Ampes de les escoles per tal que siguin elles les que destinin les ajudes a les famílies amb fills en edat escolar, com és el cas de la subvenció per a l’adquisició de llibres de text o material escolar.

Finalment, es dona continuïtat a l’ajuda al comerç local i a la subvenció per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació per ajudar als empresaris rodencs que contractin persones en situació d’atur, i als nous emprenedors i autònoms.

Pel que respecta a l’apartat inversor, l’Ajuntament invertirà 389.171,23 euros, dels quals 178.000 euros seran de fons propis i 133.000 euros en concepte d’una subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, per ser destinats a l’asfaltat dels carrers de la urbanització La Barquera, a la substitució de fanals a la via pública o a millorar la xarxa de subministrament d’aigua, entre d’altres.

A més a més, si el Govern de l’Estat aprova els seus pressupostos, una part del romanent de tresoreria positiu de l’exercici anterior, prop de 700.000 euros més, podran ser emprats en dur a terme inversions financerament sostenibles, com la reforma de la plaça Mariners, la reposició de l’arbrat de la urbanització Costa Daurada, l’adequació dels Horts de Cal Gassó, la pavimentació del camí de Cal Llorenç i del camí de Berà, la reforma de la plaça Sant Jaume, l’adequació de les voreres per a vianants a la TV-2041, l’arranjament de voreres i millores en diferents carrers de tot el municipi, així com l’adequació del pas soterrani de Merymar, entre moltes altres petites inversions, les quals responen en molt casos a les peticions efectuades per les pròpies associacions de veïns, segons les seves demandes i necessitats.

Finalment, l’alcalde ha assegurat que durant aquest any s’iniciaran els tràmits necessaris per posar en marxa uns pressupostos participatius de cara al proper exercici, per tal que una part dels pressupostos de 2018 sigui elaborada amb la participació de les entitats i dels veïns i veïnes del poble.