TOTS 21

Imartge de l’alcalde, Carles Pellicer, durant el ple telemàtic d’aquest dilluns. Foto: Ajuntament

El ple de l’Ajuntament de Reus ha acordat aquest dilluns, 21 desembre adjudicar el contracte del Servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus a la UTE Valoriza Servicios Medioambientales Romero Polo, amb un pressupost de 10.642.435,92 euros (més IVA) anuals.

D’acord als requisits del procés de licitació del contracte, el nou servei serà més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat. El nou servei serà adaptable als canvis que es produeixin a la ciutat durant els 10 anys de vigència del contracte; i prioritzarà el mínim impacte ambiental, gràcies a un parc mòbil i una maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes.

La nova contracta es fonamenta en els pilars estratègics següents: la gestió eficient del servei; la millora de la qualitat ambiental de la ciutat; i el compliment del marc legal i pressupostari.

L’adjudicació del contracte corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector. Quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb minusvalia, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball.

El ple ha adjudicat a l’Associació de Familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix Camp dos lots més del servei: la gestió i manteniment de les deixalleries, amb un pressupost d’adjudicació de 273.871 euros anuals; i la gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos, amb un pressupost de 196.954,82 euros.

Finalment, el ple ha adjudicat el quart lot del servei, Integració tecnològica, a Tradia Telecom SAU, per un import de 37.800 euros anuals.

Redacció