.

.

TOTS 21

Reunió de la Taula Estratègica de Desenvolupament Econòmic. Foto Tjerk van der Meulen / Ajuntament

Dilluns, en el marc de la Mesa de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, es va presentar el nou Pla d’acció de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació de Tarragona 2023-2026 per tal d’exposar-ho als agents socials i econòmics que hi participen. El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic Manel Castaño ha destacat que «el pla inclourà l’opinió dels diferents agents, ja que la suma de les aportacions ens permetrà treballar de manera transversal en la millora de l’economia del territori, i a partir d’aquí aconseguir una societat més justa».

Aquest pla ha estat elaborat des Tarragona Impulsa i planteja les línies mestres de les polítiques de desenvolupament econòmic pels propers anys. El conseller Castaño ha explicat que «el pla es divideix en 4 eixos: el primer està dedicat als programes transversals, el segon eix vol desenvolupar els àmbits estratègics, el tercer està dedicat a les accions destinades a potenciar la ocupació, formació i intermediació laboral i finalment l’eix quatre treballa els projectes dirigits a fomentar l’emprenedoria i millorar la competitivitat del teixit empresarial». Aquest pla es concreta en 17 programes i 65 projectes, més de la meitat dels quals son nous.

Entre les accions proposades a l’eix dedicat als programes transversals destaca l’aposta per millorar el coneixement i els vincles amb el teixit empresarial local a través de l’observatori socioeconòmic i la prospecció empresarial. D’aquesta manera es busca enfortir els lligams amb les empreses locals, conèixer a fons i en temps real les seves necessitats per aconseguir el màxim impacte dels més de 5 milions d’€ que Tarragona Impulsa gestiona cada any en polítiques actives, foment de l’emprenedoria i del desenvolupament territorial. Des de Tarragona Impulsa també es farà un esforç per aconseguir la transformació digital del propi servei, per tal de millorar els seguiment dels propis usuaris, la detecció d’oportunitats per oferir nous serveis, així com la monitorització d’indicadors de qualitat per la millora contínua.

L’eix 2 concentra la majoria del projectes més innovadors per fer front els reptes actuals. Destaquen el suport a l’Economia Social i Solidària com a fórmula per generar un teixit empresarial més resilient i més compromès amb l’entorn. També l’impuls a la transició ecològica del teixit empresarial amb programes de suport a l’empresa, la detecció de nous filons d’ocupació i la formació en noves competències professionals. A més també s’hi suma, el suport als sectors econòmics de proximitat -comerç, turisme, cultura, patrimoni i Esport- destacant un impuls important al foment de l’Economia blava, que és tota aquella activitat econòmica vinculada al mar. I també s’inclou les accions de suport a la transformació digital de persones treballadores i empreses, especialment les micro i les pime.

Pel que fa a les accions destinades a la millora de les competències professionals de les persones de l’eix 3, destaquen la millora de les competències digitals de les persones que cerquen feina, l’atenció a nous col·lectius vulnerables com el dels joves extutelats, a més de l’esforç per la inserció laboral de joves i de majors de 45 anys, que són els col·lectius més afectats per l’atur a la ciutat. I l’aposta per la Formació Professional Dual.

Finalment, l’eix 4 dirigit a fomentar l’emprenedoria i millorar la competitivitat del teixit empresarial proposa accions com l’aposta per oferir els serveis de suport a l’emprenedoria a través de programes d’incubació i acceleració, com l’Open Future, Empreses amb futur o el Tarragona Economia Social i Solidària, perquè ofereixen una atenció integral als emprenedors.

També s’inclou la creació de l’Oficina de suport a l’empresa i el comerç, per aconseguir oferir el màxim servei a les empreses i comerços que s’instal·lin a la ciutat i fer de Tarragona una ciutat encara més oberta als negocis. A través d’aquest servei s’informarà a totes les iniciatives que vulguin ubicar-se a Tarragona sobre els tràmits, ajuts i bonificacions de què puguin beneficiar-se en cada moment. I també es treballa per impulsar el procés de reindustrialització dels polígons empresarials, seguint l’estratègia iniciada per la Generalitat, i apostar per la modernització de les infraestructures i serveis dels Polígons empresarials.

Mesa de desenvolupament econòmic

La Mesa de Desenvolupament Econòmic es va crear l’abril de l’any 2020, en plena pandèmia, com a punt de trobada entre l’Ajuntament i els diferents agents econòmics i socials de la ciutat, per tal de buscar solucions a l’escenari d’incertesa d’aquell moment. Naixia en el marc del Pla d’Acció de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de Tarragona (2018-2022), que recollia en els seus objectius la necessitat de crear espais de treball transversals i amb participació d’agents públics i privats.

A partir d’aquest moment, la Mesa s’ha reunit de manera periòdica amb dos grans objectius: per una banda, esdevenir un espai de treball conjunt integrat pel sector públic i privat on vertebrar col·laboracions i aliances amb els actors econòmics i socials, així com el teixit productiu, la Universitat i els centres de transferència tecnològica per al disseny de projectes d’interès comú. I per l’altra, acompanyar i consolidar els sectors d’activitat econòmica de la ciutat i diversificar l’oferta econòmica i productiva amb l’impuls de sectors estratègics.