.

.

TOTS 21

Hi ha poques exempcions de l’impost. Foto: Gencat

Aquest 2021 s’implanta l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa i amb els objectius del desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. Des de dimecres, 1 de setembre, ja està en vigor.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, l’impost s’implanta amb una voluntat clara ‘d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles’, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania, afirma el Govern.

Qui ha de pagar l’impost

Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Calendari

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa. L’1 de maig es va fer la publicació del padró provisional. El 4 de juny era la data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació), i l’1 de setembre: publicació del padró definitiu i pagament. I a partir del 15 de setembre, inici del període de pagament.

Redacció