.

.

TOTS 21

L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Urbaser el nou contracte. Cedida.

L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Urbaser el nou contracte. Cedida.

El nou servei de manteniment de la jardineria de la zona centre-vila de Cambrils inclou la plantació d’una seixantena d’arbres a diferents punts del municipi que es realitzarà durant els mesos d’hivern. Aquesta és una de les millores del nou contracte que el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha adjudicat a l’empresa Urbaser SA per un import de 438.811 euros anuals.

Les altres novetats del servei de jardineria, que es va iniciar el passat 16 d’octubre, són la millora dels parterres del Parc del Pescador i diverses millores al Parc del Pinaret, que s’han d’executar durant els dos primers anys del contracte. A més, l’empresa adjudicatària cobrirà el manteniment de l’Avinguda de l’Esport, actualment en construcció.

La zona centre-vila inclou l’obertura, tancament i manteniment de tres parcs tancats (Nou Cambrils, Pinaret i Pescador), i el manteniment de la riera d’Alforja i dels parterres, jardineres, arbrat i zones verdes ubicades als barris de Nou Cambrils, Pinaret, Parellada, Casc Antic i Eixample, a més de la neteja dels solars municipals situats en aquest àmbit.  

Els serveis ordinaris consisteixen en les tasques de sega, desbrossament, manteniment de les zones verdes i parterres; i poda i tractaments fitosanitaris de l’arbrat. El personal s’incrementa amb un operari de reforç a la tarda en determinades èpoques de l’any, com són la poda o la temporada de primavera-estiu als parcs. El contracte s’ha adjudicat per dos anys amb possibilitat de dos anys de pròrroga.