.

.

TOTS 21

Moment del desallotjament d’una de les persones que ocupaven un dels pisos del bloc Rancho Grande del Serrallo. Foto: Mauri

El Ministeri de l’Interior del govern espanyol ha fet un protocol que insta a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a actuar amb agilitat davant les ocupacions i dur a terme el “desallotjament immediat sense la necessitat de demanar mesures judicials en cas de delicte flagrant”. L’aplicació mòbil Alertcops incorporarà una funcionalitat perquè els ciutadans puguin alertar els cossos policials si es produeix una violació de domicili o usurpació d’un immoble i recollirà informació útil per a les víctimes. Davant de les situacions de vulnerabilitat el protocol indica que s’alertaran a les institucions socials i assistencials competents, especialment si hi ha persones menors, amb discapacitat, en condicions d’indigència o necessitat extremes.

El govern espanyol defensa que el nou protocol “homogeneïtza i millora la resposta policial i garanteix que els atestats recullin tots els elements que han de ser aportats a les autoritats judicials per acreditar la comissió de delicte i la participació dels seus presumptes autors”.

El text recorda que el fenomen de l’ocupació rep una resposta diferenciada en el Codi Penal en funció de si l’immoble constitueix o no el domicili. Però, d’acord amb la jurisprudència, subratlla que tant la primera com la segona residència han de considerar-se domicilis, de manera que compten amb la mateixa protecció legal, conclou. En ambdós supòsits, per tant, sosté que són d’aplicació els articles 202 i següents del Codi Penal que recullen el delicte de violació de domicili.

En conseqüència, tant en el cas de la primera com de la segona residència, el protocol estableix que els cossos policials podran procedir, sense necessitat de sol·licitar mesures judicials, en cas de delicte flagrant, directament i de forma immediata al desallotjament i identificació dels ocupants, així com a la seva detenció si s’escau.

El protocol indica en canvi que si l’immoble ocupat no constitueix domicili, s’ha d’aplicar l’article 245 i següents del Codi Penal, referits a la usurpació. En aquest cas, la intervenció dels cossos policials “és també immediata i sense necessitat d’esperar mesures judicials si tenen coneixement de la comissió flagrant del delicte”. Afegeix que “si no és possible detectar la usurpació en el moment en què es comet, no és possible desallotjar l’immoble llevat que hi hagi una prèvia autorització judicial”.

En aquests casos, la víctima ha d’acreditar la propietat i expressar el seu rebuig a aquesta ocupació, i caldrà comprovar l’absència d’un títol jurídic que legitimi la presència dels ocupants, encara que sigui de manera temporal. Només llavors serà possible sol·licitar a l’autoritat judicial la mesura cautelar de desallotjament prevista a l’article 13 de la Llei d’enjudiciament criminal, afegeix.

Mesures d’ajuda a les víctimes

El protocol aprovat inclou mesures per millorar l’atestat que ha de ser elevat a l’administració de Justícia, amb l’objectiu de facilitar la resolució judicial del conflicte, la restauració al seu legítim propietari de l’immoble violat o usurpat i la reparació dels danys causats.

Així mateix, el protocol reforça les accions encaminades a evitar l’aparició o consolidació de grups criminals dedicats a la usurpació d’habitatges amb diferents fins, entre els quals figura el lloguer o la venda a tercers de manera fraudulenta. Per això es reforçaran les investigacions als grups o organitzacions delictives “amb una activitat dirigida a la formalització de contractes falsos de venda o lloguer de béns immobles”.

De forma paral·lela, l’aplicació per a mòbils Alertcops inclourà aquest mes una funcionalitat específica perquè afectats, propietaris, veïns o qualsevol altre usuari que detecti un cas d’ocupació il·legal d’immobles puguin posar de manera immediata els fets en coneixement de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Alerteran a les entitats socials

La instrucció també indica que en alguns casos d’ocupació aliena hi ha situacions de veritable vulnerabilitat entre els ocupants. En aquests casos, i sense renunciar a la restitució al seu amo de l’immoble aplanat, les FCSE exerciran el seu paper legal d’agent desencadenant d’una resposta àgil per part de les entitats i institucions socials i assistencials amb competències per a pal·liar aquestes situacions d’especial fragilitat.

Aquesta precaució s’ha d’aplicar amb especial cura quan es tracti de col·lectius com menors d’edat, persones amb discapacitat o grups en situacions d’indigència o extrema necessitat. El protocol també preveu mesures de col·laboració i cooperació amb les autoritats judicials i el Ministeri Fiscal, els cossos de policia local i amb la Seguretat Privada. Així mateix, s’estableixen mesures de formació i orientació policial, i de seguiment, coordinació i avaluació.

ACN