.

.

TOTS 21

Un moment de la roda de presentació del balanç del 2016 i els eixos pel 2017. Foto: Cedida

Un moment de la roda de presentació del balanç del 2016 i els eixos pel 2017. Foto: Cedida

El president del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), Albert Abelló, i el director-gerent, Josep-Xavier Pujol, han donat a conèixer les dades més rellevants de les accions executades durant 2016 i han presentat els eixos principals per enguany, entre els que destaca la implantació de la primera planta de Catalunya que potabilitzarà l’aigua utilitzant ozó en comptes de clor. Precisament durant 2016 es va produir el canvi en la presidència. Albert Abelló va prendre possessió el 22 de juny en substitució d’Antoni Huber.

En el curs de 2016, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha seguit executant les directrius del vigent Pla Estratègic 2015-2017, orientat a la millora de la qualitat i de les garanties del subministrament, com també en l’àmbit de la Responsabilitat Social avançant en la transparència informativa. Els efectes s’evidencien en els resultats
obtinguts en els diferents àmbits d’acció del CAT.

En relació als consums, les dades dels ajuntaments i les indústries posen de manifestla consolidació de la tendència d’un lleuger increment, que esdevé un bon indicador de la recuperació econòmica. Cal prendre en consideració que el consum per la indústria d’aigua reutilitzada ha estat de 3,91 Hm³, a més dels 27,49 Hm³ subministrats pel CAT.

Respecte al model de gestió eficient, l’aprovació del pressupost de 40,75 M€, amb una reducció de la tarifa mitjana d’1,47%, i les inversions executades són indicadors d’una economia sòlida i sanejada a la qual ha contribuït l’estalvi energètic per valor de 0,7 M€ del projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica del CAT).

Les inversions s’han centrat principalment en la finalització de tot el conjunt del pla d’actuacions correctives / preventives contra la corrosió de la conducció a les galeries, un pla executat en 5 anys i amb una inversió final de 8,2 M€, a més de la construcció de la planta d’ozó, al voltant de 5 M€, dipòsits reguladors de Castellvell i Calafell, i la renovació d’equips i instrumentació del laboratori de qualitat de l’ETAP de l’Ampolla.

Durant 2016 ha estat remarcable la participació en projectes d’investigació i recerca, com el Life+ EBRO-ADMICLIM (adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre); també és notori el fet que un projecte en el qual ha participat el CAT Aquaenvec (una eina per millorar el cicle urbà de l’aigua) ha estat seleccionat com un dels millors 25 projectes LIFE.

En aquest àmbit de reconeixements també cal destacar que el tractament de la carbonatació (la carbonatació del formigó és un fenomen de reacció química que es produeix en determinats components del formigó, provinents de la hidratació del ciment i que pot perjudicar greument els morters o formigons reforçats amb armadures) ha estat considerat com un cas d’èxit mundial per les empreses subministradores dels materials. Finalment també s’apunta el tractament innovador, amb sistemes de congelació criogènica, per actuar en determinades reparacions a la xarxa principal sense haver d’interrompre el subministrament.

Línies d’actuació pel 2017

Les accions més notòries s’emmarquen en la finalització del Pla Estratègic 2015-2017 i pel que s’està redactant a l’actualitat pel període 2017-2021, en línia de continuïtat amb l’anterior: renovació i qualitat. Enguany, però, hi ha un seguit d’activitats que contribuiran a donar rellevància al CAT, com la celebració a final de maig de les Jornades Tècniques d’AEAS (Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento) 2017, que tindran lloc a Tarragona a; també es participarà al II Congrés de lACAA (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua), a la trobada que es realitzarà a l’ETAP dels inspectors d’arreu de Catalunya de l’ASP (Agència de la Salut Pública de la Generalitat) , i el CAT organitzarà una primera Jornada Tècnica per als seus Consorciats.

A 2017 s’escauen els 10 anys d’inauguració de LQAIGUA (Laboratori de Qualitat de l’Aigua) que té el CAT a les seves instal·lacions de l’ETAP de l’Ampolla, i que s’enceten amb el nou equipament: un cromatògraf líquid acoblat a un espectròmetre de masses (HPLC/QQQ) que, amb les millors tecnologies disponibles (MTD), permetrà detectar a les aigües superficials captades de l’Ebre els que s’anomenen contaminants emergents i prioritaris. El cost de l’adquisició de l’equip ha estat de 210.377 €.

Durant 2017 i 2018 continuaran els treballs del projecte de retorn de sediments, a cavall entre projectes relacionats amb el sistema CAT (captació, potabilització i distribució) i les accions de Responsabilitat Social, del projecte Life+ Admiclim on el CAT en forma part com a soci, aportant els fangs del procés de potabilització per al seu retorn al medi; el projecte està liderat per l’IRTA, juntament amb altres socis com el ICGC, Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Còrdova i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre.

Per enguany hi ha previstes diferents actuacions, entre les que cal destacar:

  • Sensòrica on line: durant aquest 2017 i fins el 2020 es disposarà de fins a 15 equips per monitoritzar on-line la qualitat de l’aigua en diferents punts de la xarxa
  • LIMS: un nou paquet informàtic de gestió de dades del laboratori
  • Seguretat física i lògica ETAP, amb adequacions de millores de seguretat, vídeo vigilància i informàtiques a la planta de ‘Ampolla
  • Electrocloració ramal Reus, per millor gestió del sistema de cloració de la xarxa de distribució
  • Cobriment dels filtres de sorra
  • La planta d’ozó

Sens dubte, la principal actuació és l’entrada en servei de la nova planta d’ozó, prevista la seva inauguració per al Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març, per substituir el clor en el procés de potabilització. El CAT serà pioner a Catalunya en la implantació d’aquest sistema de potabilització, pel que fa a la pre-ozonització. Es tracta d’un projecte tecnològic i d’innovació que comportarà una millora en la qualitat de l’aigua, alhora que també suposa una mesura ambiental i de millora de la seguretat, per les implicacions del sistema actual de clor en l’emmagatzematge, el transport i la manipulació.

La implantació d’aquest sistema s’ha decidit després d’estudis científics i d’observació dels resultats de la incorporació de l’ozó a l’inici del procés de potabilització, que té un efecte de possibilitar que la resta del procés sigui més efectiu i comporti un estalvi de materials (un factor que contribueix a la sostenibilitat), amb la qual cosa s’incrementa l’eficiència del procés.

El projecte, plantejat com a concurs de projecte i obra, tenia un import de licitació de 7,1 M€, es va adjudicar el setembre de 2015 a la millor solució tècnica i proposta econòmica més avantatjosa, la que va presentar la UTE integrada per Sorigué i Aquambiente, d’entre les nou que concursaven.