El Consell Comarcal, contra la violència masclista

Reunió entre el Consell Comarcal i agents socials

El Consell Comarcal del Tarragonès va celebrar una reunió entre tots els agents, per tal d’unificar criteris i estar íntimament coordinats en els diferents nivells d’intervenció, amb la voluntat de poder treballar conjuntament amb tots els agents socials que participen en el tractament de casos de violència masclista envers les dones, i per aplicar i actualitzar criteris sobre el “Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista a la comarca del Tarragonès”, acceptat i signat per totes les autoritats l’any 2015.

En aquesta reunió, cadascun d’aquests agents socials implicats (agents municipals d’ensenyament, sanitat, les regidories de benestar i/o igualtat, serveis socials i mossos d’esquadra.) van exposar les seves experiències, les variacions detectades des de l’inici de l’activitat i van unificar les formes d’actuació envers el futur.

Enviar un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *