.

.

TOTS 21

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona serà l’encarregat d’organitzar el II Congrés Nacional de Deontologia Mèdica, que se celebrarà els propers 7, 8 i 9 de maig a la ciutat. Aquest esdeveniment reunirà a tots els presidents, juntes de govern i membres de les comissions deontològiques dels col·legis de metges de l’Estat amb l’objectiu d’abordar els reptes que imposa la societat actual al desenvolupament de l’activitat mèdica.

La prioritat de les jornades és contribuir a la formació dels professionals en els aspectes relacionats amb el Codi de Deontologia Mèdica, proporcionant noves eines als metges i reflexionant al voltant de les normes que s’imposen en l’exercici de la seva professió. Les comissions deontològiques són els òrgans a nivell provincial, autonòmic i central que s’encarreguen de vetllar pel correcte exercici de l’activitat i que tenen la funció d’assessorar en la faceta ètica, deontològica, legal i de visat a les juntes directives col·legials. En aquest sentit, el president del Comitè Científic del Congrés, Dr. Antoni Labad, afirma que “la creixent importància de la deontologia i ètica mèdica en la pràctica professional ha convertit aquesta trobada en un dels pilars del professionalisme mèdic i en un aspecte clau de la validació periòdica de la col·legiació”.

El programa abordarà temàtiques diverses com la formació sobre deontologia mèdica a les facultats, l’atenció mèdica al final de la vida, l’actuació de les comissions deontològiques davant l’error mèdic o les problemàtiques ètiques davant situacions conflictives, entre d’altres.