.

.

TOTS 21

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, COAATT, posa a disposició de l’administració, col·legis professionals, associacions de professionals, particulars i empreses que ho sol·licitin, les llistes actualitzades de pèrits judicials i experts en valoracions immobiliàries en construcció de la demarcació de Tarragona en els diferents partits judicials.

El Col·legi recorda que es tracta de tècnics col·legiats que ofereixen una garantia de professionalitat, qualitat tècnica i assegurança professional. Tot ells son titulats en arquitectura tècnica o enginyers d’edificació i el seu perfil és l’adequat a la feina a desenvolupar que passa pels peritatges o valoracions sobre desperfectes, patologies o vicis ocults en edificacions, l’assessorament en la compra o lloguer d’edificacions, la valoració de bens immobles com ara vivendes, terrenys, solars, naus industrials, locals comercials, o aparcaments o l realització d’estudis econòmics i urbanístics.

Al mateix temps el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació ha remés una carta als jutjats on es recorda que els darrers mesos s’ha sabut de la designació de pèrits que són facilitats en dossiers per altres associacions alienes als Col·legis professionals, apartant així ols membres adscrits al Col·legi professional corresponent.

També s’afegeix que són designats tècnics, tant dels citats dossiers com d’altres, que tenen el domicili professional fora de la jurisdicció judicial del jutjat en qüestió, extrem que comporta a les parts del litigi haver de suportar, entre d’altres, unes despeses per desplaçament innecessàries o menys costoses, a més de no tenir una garantia d’habilitació professional i uns riscos sobre l’ adequació de la feina a desenvolupar.

El COAATT ofereix una garantia de servei i qualitat que no es presta en els altres casos i que permet disposar d’una Borsa activa i actualitzada de manera continuada sobre els pèrits judicials adscrits als diferents partits judicials, assessorament i seguiment al llarg de tot el tràmit i una garantia de supervisió tècnica i administrativa.