.

.

TOTS 21

Coincidint amb la celebració del seu cinquè aniversari (2015-2020), el Club Gimnàstica Estètica Constantí ha posat en marxa un concurs per buscar la mascota del club. L’objectiu és dissenyar una mascota que serà la imatge representativa del club en el seus diferents actes, activitats, col·laboracions i publicacions.

Els participants hauran de presentar una mascota amb un símbol de la Gimnàstica Estètica de Grup, tenint present el seu objectiu. El personatge haurà de ser original i únic i el tema serà lliure, excloent tots aquells dibuixos que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives contra persones o institucions

Cada participant haurà de presentar un màxim de dues propostes en format JPG o PNG i omplir un formulari d’inscripció. Poden participar del concurs totes les persones que ho desitgin sense distinció d’edat, nacionalitat o lloc de residencia.

Les propostes es poden presentar fins l’1 de juliol i el veredicte es farà públic el 8 de juliol. El premi consistirà en una targeta regal per un import de 50€ per bescanviar en material esportiva les botigues Decathlon.

Les bases del concurs es poden trobar a la pàgina web esteticaconstanti.com