TOTS 21

El centre Capicua, que gestiona la Regidoria d’Acció Social, ha iniciat el 5 d’octubre el nou curs amb vuitanta infants de primària i secundària del municipi, amb les mesures de corresponents de prevenció per la Covid-19 (grups estables i reduïts, neteja i ventilació de l’espai, distància i ús de mascareta, etc.) i coordinat amb la persona responsable del CAP de rastreig de casos en centres educatius.

El centre Capicua ofereix suport a les tasques escolars, treballant hàbits i tècniques d’estudi. També es realitzen activitats socioeducatives i de lleure per ajudar l’infant en el seu desenvolupament cognitiu i social.

Redacció