.

.

TOTS 21

Imatge del Programa 30 Plus

Imatge del Programa 30 Plus

El Consell Comarcal del Baix Camp ha posat en marxa una nova edició del programa 30 Plus gràcies a l’ajut econòmic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb l’objectiu de buscar feina a persones aturades majors de 30 anys. 

Les persones interessades a participar-hi han d’estar inscrites a les oficines de treball com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). Cal destacar que tenen prioritat les persones que, a més, es trobin: 

  • En situació de risc d’exclusió social. 
  • Preferentment de baixa qualificació professional. 
  • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys. 
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Les entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció han de tenir la seu al Baix Camp i el Priorat amb les formes jurídiques detallades a continuació: 

  • Empreses, així definides en el dret mercantil. 
  • Persones autònomes.
  • Societats civils privades. 
  • Entitats i institucions sense afany de lucre. 

Queden excloses del programa les empreses de treball temporal, els centres especials de treball i les empreses d’inserció. 

La contractació subvencionada pot ser de 9 o 6 mesos, a temps complet o parcial. A més, l’experiència laboral es complementa amb formació relacionada amb el lloc de treball a ocupar, formació gratuïta que és obligatòria i té una durada mínima de 20 hores i màxima de 100 hores. L’objectiu és reconduir la trajectòria professional de les persones beneficiàries del programa i millorar la seva ocupabilitat. 

Les empreses del Baix Camp i del Priorat interessades a participar en el programa 30 Plus, disposaran d’assessorament i d’orientació per part de les persones tècniques del programa per detectar qualsevol necessitat relacionada amb el contracte laboral i amb la sol·licitud de la subvenció per la contractació. El període de subscripció de contractes vinculats a l’execució del programa finalitza el 01/04/2023. 

Per a més informació relativa al programa o iniciar el procés de participació i col·laboració podreu adreçar-vos al departament d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Camp a través del correu electrònic 30plus@baixcamp.cat o bé trucant al 977 327155 (ext. #4039). Les peticions seran ateses per ordre d’entrada i fins a l’esgotament del fons dotat per al programa. 

El programa 30 Plus està finançat pel Servei Púbic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Generalitat de Catalunya, i el Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant el SEPE, i gestionat pel Consell Comarcal del Baix Camp en col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat.