TOTS 21

Imatges de l’actuació que s’està duent a terme.

L’Ajuntament del Catllar està recuperant des de mitjan de la setmana passada un tram de gairebé mig quilòmetre del traçat de l’antic camí que porta a la Secuita. Les actuacions duraran deu dies.

Per tot això, i segons ha informatel consistori per les seves xarxes socials, es preveuen les següents actuacions: 1. Poda de vegetació intrusiva existent a banda i banda del camí fins a una alçada de 3 metres. Inclou la poda d’arbres caiguts o inclinats que interfereixin el pas del camí.

2. Desbrossada de la superfície del camí amb una amplada d’entre 1,80 i 2,20 m segons orografia del terreny.

3. Extracció d’arbrat de dimensions mitjanes amb eliminació de la soca existent sobre la rasant del terreny. Es retiraran les restes vegetals produïdes.

Redacció