.

.

TOTS 21

 El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial del Càncer i la Lliga Contra el Càncer fa diferents actes per sensibilitzar la població i per recaptar fons per a l’entitat


El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial del Càncer i la Lliga Contra el Càncer fa diferents actes per sensibilitzar la població i per recaptar fons per a l’entitat

S’estima que aquest any 2019 es diagnosticaran a la demarcació de Tarragona un total d’uns 4.500 nous casos de càncer dels quals un 60% en homes i un 40% en dones.
Els tipus de càncer més freqüents en els homes seran el de pròstata (540), colorectal (490), pulmó (390) i bufeta urinària (330). En les dones els càncers més freqüents seran el de mama (550), colorectal (280), cos uterí (110) i pulmó (100) (Taula 1).
Des del punt de vista de la tendència de la incidència, en els homes el càncer va augmentar de forma significativa un 2,6% anual fins l’any 2001 i des d’aquest any fins el 2013 s’ha mantingut estable. Cal destacar que alguns càncers no han parat d’augmentar la seva incidència com ara el de fetge, el de pàncreas, el de ronyó i el melanoma de la pell. En canvi, alguns càncers relacionats amb el tabac com el de la cavitat oral i faringe, el de la laringe i el de pulmó, els darrers anys s’han estabilitzat o estan disminuint. El càncer de pulmó que fa anys era el càncer més freqüent en els homes ara és el tercer (Taula 2).
En les dones, la incidència del càncer va augmentar de forma significativa un 1,9% anual fins l’any 2000 i des de llavors està estable. Cal remarcar l’estabilització del càncer de mama a partir de l’any 2001, observant‐se la mateixa tendència en el càncer colorectal en el mateix any i l’augment generalitzat de la incidència dels càncers relacionats amb el tabac (cavitat oral, faringe, laringe, pulmó, pàncreas i ronyó) com a conseqüència de l’augment de la prevalença del tabaquisme entre les dones (Taula 2).
Així com la incidència es refereix als nous casos de càncer que es diagnostiquen al llarg d’un període com un any (per exemple durant tot l’any 2019), la prevalença es refereix al nombre total de persones vives en una data concreta que, en qualsevol moment de la seva vida, han estat diagnosticats de càncer. Així, la prevalença augmenta quan més augmenta la incidència i també quan més augmenta la supervivència.
S’estima que a finals de l’any 2019 hi haurà a la província de Tarragona unes 44.300 persones que en algun moment de la seva vida se’ls ha diagnosticat un càncer. Els tres tipus de càncer que a finals de l’any 2019 seran més prevalents són: el de mama (8.940), el colorectal (6.900) i el de pròstata (6.600) (Taules 4 i 5).