.

.

TOTS 21

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’estén.

A la pràctica, implica reduir els residus a l’mínim. Quan un producte arriba a la fi de la seva vida, els seus materials es mantenen dins de l’economia sempre que sigui possible. Aquests poden ser productivament utilitzats una i altra vegada, creant així un valor addicional.

Contrasta amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte «usar i llençar», que requereix de grans quantitats de materials i energia barats i de fàcil accés. L’obsolescència programada contra la qual el Parlament Europeu demana mesures és també part d’aquest model.

L’Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) subvenciona amb 1,5 milions d’euros els projectes de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin l’economia circular. Els fons provenen de la recaptació del cànon d’abocador de residus industrials.

En concret, els ajuts es destinen a empreses que presentin projectes per recuperar recursos a partir de residus, tant procedents de processos de tercers com a propis, a millorar processos de tractament que permetin recuperar recursos o bé disminuir la quantitat de deixalles que es destinen als abocadors oa reduir la perillositat dels residus.

Els criteris per a la concessió dels ajuts han prioritzat el potencial de reducció efectiva dels residus perquè s’estalvia la seva generació, esdevenen recursos o perquè el procés permet utilitzar residus que no eren aprofitats. També es valora la qualitat científica i tecnològica dels projectes; l’adequació de la metodologia, de el pla de treball i de gestió de el projecte; la capacitat científica dels sol·licitants per executar-lo, i l’adequació, coherència i justificació dels recursos i despeses proposades.

Impulsant l’economia circular

Entre els objectius de l’ARC destaca el d’implementar eines per accelerar la transició cap a una economia circular. També el foment de programes i projectes de R + D per desenvolupar alternatives més netes en els processos productius i de gestió.

El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l’àmbit dels residus, el desenvolupament sostenible, l’ús eficient dels recursos ia una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves oportunitats.

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev

Mayo Lorda