TOTS 21

La mandra és quelcom habitual a la raça humana i encara més quan es tracta de visitar el dentista. El concepte de por escènica, dolor i maltractament físic, entre altres, arriba al nostre cap quan apareix la necessitat d’anar-hi, ja sigui per anar a fer-se una revisió i/o tractament. En l’actualitat, la visita al dentista no ha de fer mal, això no vol dir que sigui agradable, però està socialment acceptat i així ho viu una majoritària part de la nostra societat.

Doctor Roger Quesada. Clínica Maxilart

Si ja ens dóna mandra anar-hi quan necessitem un tractament o hem decidit millorar la nostra funció, salut o estètica dental, com no ens ha de fer més mandra encara quan ja tenim el resultat en la nostra boca i no tenim cap molèstia o queixa.

No obstant això, les visites més importants són les que s’han de fer una vegada finalitzats els tractaments d’ortodòncia, periodòncia, implants, etc., amb la cadència que ens indiqui el nostre professional de preferència. Aquestes proves descobriran de forma precoç qualsevol problema o inconvenient que se’ns pugui presentar, abans que ens causi un mal major o faci que el tractament i esforç realitzats no tinguin la durada desitjada.

Per la qual cosa, deixi la mandra a la butxaca i no s’oblidi de visitar la seva clínica dental després dels tractaments realitzats tal com l’hi han indicat.