TOTS 21

La identificació dels usuaris de la brossa ja és a Catalunya amb la incorporació de sistemes d’obertura mitjançant targeta magnètica en els contenidors de recollida de residus.

Actualment, existeixen contenidors per a la recollida de residus que permeten identificar i restringir l’accés a persones autoritzades mitjançant l’ús d’una targeta magnètica, programant la freqüència en què es poden obrir els contenidors. En aquest sentit, l’ens local o supramunicipal pot programar a través d’un software quins dies vol que el contenidor es pugui obrir, en funció de les necessitats i objectius que es vulguin aconseguir.

La identificació dels usuaris mitjançant el lector instal·lat al contenidor permet trencar l’anonimat de què disposaven els ciutadans quan no existia aquest mecanisme, establint un control sobre qui utilitza el contenidor, així com amb quina freqüència s’utilitza. Addicionalment, si es disposa d’un servei d’inspecció, també es pot controlar si es realitza correctament la separació dels residus.

Addicionalment, pot servir com a mecanisme per establir bonificacions de caire ambiental adreçades a aquells ciutadans que participen als esquemes de recollida selectiva i/o per impulsar sistemes de pagament per generació.

Cubells amb xips

En el context de les smart cities, algunes entitats locals i supramunicipals encarregades de dur a terme la gestió dels residus en municipis porta a porta han fet un pas més i han optat per introduir millores innovadores en el servei de recollida. Per exemple, alguns Ajuntaments han optat per distribuir cubells amb xips a les llars i activitats econòmiques, amb l’objectiu de monitoritzar el servei de recollida de residus, buscant la màxima eficiència i participació en els esquemes de recollida selectiva. La introducció de les noves tecnologies als cubells de recollida serveix com a base per a desenvolupar actuacions d’inspecció-sanció i/o per aplicar sistemes de pagament per generació.

Campanyes amb incentius directes

Les campanyes han esdevingut una eina d’utilitat per informar i sensibilitzar la població sobre la importància de dur a terme la recollida selectiva. No obstant això, alguns tècnics municipals opinen que mitjançant la realització de campanyes únicament de caràcter informatiu és difícil que es pugui augmentar els percentatges de recollida selectiva, atès que els ciutadans ja estan suficientment informats sobre la importància de fer el reciclatge i quin residu ha d’anar a cada contenidor.

En aquest context, prenen importància les campanyes que van més enllà, com per exemple les que ofereixen un incentiu directe als ciutadans, ja sigui de forma econòmica o bé en espècies. Aquestes campanyes tenen com a objectiu motivar els ciutadans a realitzar correctament la recollida selectiva, utilitzant com a estímul per aconseguir la seva participació l’incentiu ofert.