.

.

TOTS 21

La petició s’empara en la mateixa manera de procedir que la Generalitat amb la revocació de la subvenció de la construcció del Teatre Auditori, on demanen 1,2 milions d’euros a Cambrils derivats dels interessos de l’obra inacabada

La petició s’empara en la mateixa manera de procedir que la Generalitat amb la revocació de la subvenció de la construcció del Teatre Auditori, on demanen 1,2 milions d’euros a Cambrils derivats dels interessos de l’obra inacabada

Aquest matí, l’oposició en bloc a l’Ajuntament de Cambrils, ha mostrat la seva unanimitat presentant de forma conjunta una moció que es presentarà al debat del proper plenari municipal i que pretén que la Generalitat de Catalunya aboni a les arques municipals els interessos derivats de l’avançament dels diners que va dur a terme Cambrils amb la construcció del CAP.

Els tres partits Cs, PSC i PP junt amb el regidor no adscrit, Joan Maria Artigau, asseguren en la moció que “cal que la Generalitat faci un reconeixement de deute a fi i efecte de que computi com a deute i se li puguin aplicar els criteris comptables marcats per la Sindicatura de Comptes per a la seva introducció com a deute pendent de cobrar en la comptabilitat general de l’Ajuntament”.

La moció arriba després que s’hagi posat en coneixement de l’oposició que la Generalitat ja havia abonat els aproximadament dos milions d’euros que devia a l’Ajuntament de Cambrils en concepte d’avanç del pagament d’obres realitzades a l’Hospital Lleuger per a dur a terme la seva ampliació; però hauria deixat fora els interessos generats per aquesta qüestió; fet que consideren “inacceptable”.

A més, afirmen que “la Generalitat ha d’assumir per força els interessos derivats de l’avanç d’aquestes quantitats per part del Consistori, sobretot atès el llarg temps transcorregut entre el final de les obres i el pagament de les mateixes” recordant que “l’obligació del pagament sempre va pertànyer al Servei Català de la Salut”, i afegeixen que “renunciar a aquests interessos no es pot assumir des d’un punt de vista ètic i moral, sobretot si, com hem conegut posteriorment, la Generalitat reclama a aquest Ajuntament 1,241,000 euros en concepte d’interessos per la revocació de la subvenció atorgada per a la construcció del Teatre Auditori, obra també inacabada actualment”.

L’oposició, a més, dóna un pas més enllà preveient que el silenci al voltant d’aquest deute històric torni a imperar, i en la part resolutiva de la moció conclou dient que “en el cas de que no es rebi resposta per part de la Generalitat de Catalunya abans de sis mesos, instar els Serveis jurídics municipals a prendre les accions legals que convinguin per a requerir judicialment el pagament dels interessos derivats de les obres d’ampliació del CAP”.