.

.

TOTS 21

La portaveu municipal de Cs, Débora García. Foto: Cs

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) ha proposat a l’Ajuntament de Reus que «cedeixi locals municipals en desús a les associacions de veïns que no tenen una seu física al barri i ho demanin». A més, en el cas que no hi hagi cap local municipal disponible, Cs aposta per «instal·lar una caseta perquè pugui ser la seva seu provisional». Així ho demana una moció presentada per Ciutadans i que es debatrà al ple municipal de divendres. El text assegura que «serien les mateixes entitats les que gestionarien els espais» i reclama que «l’Ajuntament estudiï la viabilitat d’aquestes opcions i faci un estudi també sobre quantes associacions de veïns demanen tenir un espai propi i no el tenen, i quants locals municipals buits i en bon estat hi ha disponibles».

La portaveu municipal de Cs, Débora García, ha recordat que «un estudi elaborat per la regidoria de Relacions Cíviques va posar de manifest que més de la meitat de les entitats veïnals, un 53% en concret,  necessiten un reforç dels equipaments bàsics». «No disposar d’un espai on poder desenvolupar les activitats impedeix que les associacions de veïns posin en marxa projectes i afecta la seva activitat diària» i, a més, «tampoc tenen un espai on guardar el seu material en una seu comuna».

D’altra banda, Cs ha presentat una altra moció que demana que l’Ajuntament insti el Ministeri i Adif a «aplicar mesures per minimitzar el soroll que causa el pas del trens» i que afecta, sobretot, «els habitants de les cases més properes a les vies, com alguns carrers del barri de Mas Abelló i de Jardins de Reus». «El soroll dels combois és una molèstia constant que afecta els veïns i que ha causat també esquerdes en alguns habitatges», segons García. Per això, Cs aposta perquè «si en un any, Adif no fa res per minimitzar aquest impacte, sigui l’Ajuntament qui executi les obres necessàries per reduir el soroll». Cs també ha demanat que «les obres del pont que donarà entrada al barri Gaudí des de Països Catalans s’executin minimitzant els sorolls que causen, sobretot a les nits, tal i com ha reclamat l’associació de veïns».

Per últim, Cs presenta un prec que reclama que «l’Ajuntament reposi la tanca a Mas Abelló per evitar que les persones puguin accedir a les vies, ja que està malmesa».

Redacció