TOTS 21

La institució concedeix tres subvencions per a iniciatives de l’entitat social relacionades amb gent gran, persones refugiades i sol·licitants d’asil i famílies en situació crítica. Foto: Cedida

La Diputació de Tarragona ha concedit a la Creu Roja tres línies d’ajuts per un valor conjunt de 270.000€ que aniran destinades a iniciatives que l’entitat social desenvolupa a la província de Tarragona per al suport i acompanyament de la gent gran, la inserció laboral de persones refugiades i sol·licitants d’asil, així com per al servei d’alimentació destinat a famílies vulnerables.

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes socioeconòmics derivats de la COVID, la subvenció més important, de 150.000€, servirà per reforçar les ajudes extraordinàries d’atenció humanitària mitjançant targetes de prepagament per a aliments.Cal tenir en compte que, arran de la pandèmia, s’ha incrementat la demanda d’aquest servei. En concret, Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independ ència Voluntariat Unitat Universalitat Àmbit de comunicació: des de març del 2020 fins al gener passat, la Creu Roja Tarragona va entregar més de 375.000 quilos d’aliments i més de 5.500 targetes i va arribar a més de 84.0000 famílies de tota la demarcació.

Per altra banda, la Diputació de Tarragona destinarà 70.000€ al projecte de productes de suport a la gent gran de l’entitat social. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de promoure la independència de persones d’aquest col·lectiu que presenten limitacions funcionals per a la realització de les activitats regulars de la vida diària, i contribuir així a millorar la seva qualitat de vida, facilitar la permanència en el seu entorn habitual i, en conseqüència, evitar les situacions de desarrelament i desintegració social.

En aquesta etapa on les persones grans ha vist reduïdes, dràsticament, les seves activitats físiques, els productes de suport han estat un elements fonamentals per fomentar la seva salut física, l’autonomia i donar un suport a les persones cuidadores. Amb aquesta finalitat, i mitjançant aportacions d’aquest tipus, la Creu Roja pot adquirir estris de mobilitat, alimentació, higiene i cura, per cobrir dèficits sensorials i cognitius, de protecció i seguretat, entre d’altres, i posar-les a disposició de la gent gran que ho requereixi. De fet, durant l’any 2020, gairebé 200 persones de la província es van beneficiar d’aquest servei.

Inserció laboral de persones refugiades

En darrer terme, la institució tarragonina també ha concedit 50.000 € anuals a la iniciativa d’itinerarislaborals específics que l’entitat desenvolupa per facilitar la inserció laboral de les persones refugiades i sol·licitants d’asil. Des de la seva posada en marxa, l’any 2017, el programa ha permès l’entrada al mercat de treball de 212 persones refugiades, de les quals 110 són homesi 102 són dones. L’èxit del programa queda palès en el 70% de taxa d’inserció aconseguida.

Els itinerarisl aborals no només cerquen la inclusió de l’individu al món professional,sinó també reforçar la seva autonomia a través del desenvolupament d’habilitats socials per tal que siguin capaços/es d’aconseguir un lloc de feina per si mateixos/es en el cas de trobar-se en situació d’atur.

La Presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha subratllat la rellevància de l’acció d’entitats socials en situació d’emergència social com la que estem vivint. En aquest sentit, la Diputació col·labora amb la Creu Roja per donar suport als més vulnerables i fomentar la seva autonomia.

Per la seva banda, el president de la Creu Roja Tarragona, Ramón Grau, ha destacat que en el darrer any, fruit de la COVID19 i de les conseqüències econòmiques i socials que s’hi han derivat, «hem detectat un augment significatiu de població que ha esdevingut vulnerable en el nostre entorn més immediat. Agraïm el compromís de la Diputació de Tarragona per fer front aquesta difícil realitat. Les ajudes atorgades ens permetran reforçar la nostra actuació sobre el territori amb l’objectiu de pal·liar els efectes creixents de la pandèmia».

Redacció