.

.

TOTS 21

Anna Sabaté i Vicenç Gabriel, coordinadora i president provincial junt a Pilar Millán de l'observatori de la vulnerabilitat

Anna Sabaté i Vicenç Gabriel, coordinadora i president provincial junt a Pilar Millán de l'observatori de la vulnerabilitat

Un estudi de la Creu Roja alerta i reflecteix que entre el miler d’usuaris atesos al 2013 a la demarcació de Tarragona, la població major de 45 anys és el grup més perjudicat a l’hora de trobar feina. Un 16% són treballadors pobres i el 84% restant estan a l’atur. A més, els que tenen feina, en gairebé un 60% cobren menys de 600 euros al mes, xifres que estan per sobre de la mitjana catalana a la demarcació on l’atur també és punter amb el 27% de població sense feina.

Es tracta de dades i xifres que vénen donades per un nou estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, el sisè que fa, a partir dels resultats de 245 enquestats a Tarragona i Terres de l’Ebre, beneficiaris dels projectes de lluita contra la pobresa impulsats per l’entitat i on no tan sols el percentatge de persones enquestades en situació d’atur amb un 84% se situa lleugerament per sobre la mitjana catalana (83,6%) sinó també de famílies on tots els membres estan desocupats (60% a Tarragona i 58% a Catalunya) el que significa una de cada deu persones. També a Tarragona els que estan ocupats tenen salaris més precaris, gairebé el 60% cobra menys de 600 euros, mentre que a Catalunya és del 51%.

Pilar Millán, la responsable de l’Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja, ha destacat que aquest grup d’edat té majors dificultats i està patint especialment els efectes de la crisi amb càrregues familiars i econòmiques importants i pocs ingressos, la prestació d’atur el principal, fent una crida a les administracions a prestar més ajuts i tenir en compte la seva situació.

Entre els que treballen tan sols un 46% ho fa a jornada completa i Tarragona també és la única demarcació on la mitjana d’ingressos (426 euros al mes) està per sobre de la de despeses (entre 100 i 300 euros). També es dona la situació de persones amb molts anys cotitzats i que ara amb edat superior als 45 anys tenen moltes dificultats per reinsertar-se al món laboral i gent que ha treballat poc perquè fins ara no ho necessitava i que ara és veu en l obligació de fer-ho. Aquesta franja d’edat es mostra molt disposada a treballar i no troben oportunitats, el 55% realitzen accions de recerca de feina diària o setmanalment. La formació també és una via que destaca i es demanda.

Anna Sabaté, coordinadora provincial de Creu Roja, ha apuntat que abans de la crisi hi havia 7.000 persones en situació de pobresa, xifra que s’ha incrementat fins a 27 mil en 2012.

Important tasca de Creu Roja

Creu Roja va acollir al 2013 un miler de persones que es van beneficiar dels diversos programes d’ocupació on un 27% eren majors de 45 anys i la mitjana d’inserció va ser del 45%.

En aquest 2014 Creu Roja destinarà 250.000 euros als programes d’ocupació al conjunt de la demarcació, incrementant la partida en un 83 mil euros més respecte a l’any anterior, ja que “som una entitat social que hem de fer-ho tot i que hauria de ser l’Estat i les administracions qui se’n fes càrrec” ha dit el president provincial de Creu Roja, Vicenç Gabriel.

Enguany es farà un projecte d’ocupació específic a majors de 45 anys a Reus, reforç de programes d’ocupació per a famílies amb major nombre de membres a l’atur a Amposta i també en aquest municipi i Terres de l’Ebre dos nous espais de recerca.