TOTS 21

Covestro coordina un projecte europeu d’I+D en el qual participen 22 socis de nou països diferent. Foto: Covestro

Covestro està treballant amb altres 21 socis de nou països diferents de la UE per a tancar el cicle de les escumes rígides de poliuretà. Com a material aïllant en frigorífics i edificis, aquestes escumes contribueixen a augmentar considerablement l’eficiència energètica. No obstant això, fins avui es manca d’una gestió coordinada dels residus i de processos de reciclatge adequats per a un cicle de vida sostenible. El projecte Circular Foam, dirigit per Covestro, pretén canviar aquesta situació. Sota el seu paraigua, experts científics, empreses i entitats socials desenvoluparan un model de solució integral. L’objectiu és tancar el cicle de les escumes rígides de poliuretà i estendre aquest model en tota Europa, la qual cosa permetria estalviar 1 milió de tones de residus, 2,9 milions de tones d’emissions de CO₂ i 150 milions d’euros en costos d’incineració cada any a Europa a partir de 2040.

«Per a nosaltres, Circular Foam és un projecte amb el qual avancem cap a una economia circular i un futur sostenible», explica Markus Steilemann, CEO de Covestro. I afegeix: «Per a això és clau el desenvolupament de tecnologies de reciclatge innovadores per al major nombre possible de tipus de plàstic. El reciclatge químic de l’escuma rígida de poliuretà serà una baula important en aquesta cadena».

El reciclatge de productes químics aplana el camí cap a l’economia circular

El reciclatge químic permet la reutilització de materials que, al final de la seva vida, a causa de les seves propietats no poden reintroduir-se en el cicle de materials mitjançant el reciclatge mecànic. Això inclou també les escumes rígides de poliuretà dels frigorífics i els edificis. Actualment, aquests materials s’incineren per a la seva recuperació energètica i, en aquest procés, es perden les matèries primeres utilitzades produint altes emissions de CO₂.

Gràcies a Circular Foam això canviarà. Sota el lideratge de Covestro, el projecte d’innovació està investigant i desenvolupant dues possibles vies de reciclatge per a les escumes rígides de poliuretà: la quimólisis i la piròlisi intel·ligent. L’objectiu en desenvolupar els dos nous processos és obtenir polioles i amines com a matèries primeres per a la producció de noves escumes rígides amb la major qualitat possible i permetre així la seva reutilització.

Per a aconseguir-ho, Covestro col·labora estretament amb la Universitat RWTH d’Aquisgrà (Alemanya) i el seu Centre Catalític CAT, la ETH de Zuric, BioBTX i la Universitat de Groningen. El projecte també explorarà com els dos processos poden ser implementats a nivell industrial el més ràpid possible. Covestro ja havia desenvolupat anteriorment un procés de reciclatge químic d’escumes flexibles procedents de matalassos i el va aplicar amb èxit a escala pilot a principis de 2021.

Els cicles dels materials aplanen el camí cap a un futur sostenible

Una de les condicions prèvies per al reciclatge de les escumes rígides de poliuretà a la UE és la recollida sistemàtica, el desmuntatge i la classificació del material al final de la seva vida útil en tota Europa. Existeix un important potencial de millora en aquest àmbit, ja que fins avui es recullen menys de la meitat dels frigorífics rebutjats en el continent. L’optimització de la formulació del producte d’escuma rígida també pot promoure un millor reciclatge. Covestro col·laborarà en totes aquestes àrees.

El projecte Circular Foam representa un altre element clau en el programa estratègic a llarg termini de Covestro per a alinear completament l’empresa amb l’economia circular. De fet, la companyia va anunciar a la fi de setembre que invertiria al voltant de mil milions d’euros en projectes específicament orientats a l’economia circular durant els pròxims deu anys.

Redacció