.

.

TOTS 21

Imatge de la signatura del conveni. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Salut i Ciutadania, ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT), el qual té per objecte dur a terme i promoure accions formatives relacionades amb la salut de la comunitat. Aquestes accions s’englobaran en el marc del Pla de Salut de la ciutat de Reus pel període 2018-2022 que es va aprovar al Ple de l’Ajuntament del 15 d’octubre de 2018.

El consistori es compromet a coorganitzar conjuntament amb el CODINUCAT jornades i conferències relacionades amb la dietètica i la nutrició humana, així com donar suport en la difusió d’activitats que s’organitzen directament des del CODINUCAT i que es consideri que poden ser d’interès per la comunitat de Reus. A més, també es posen a disposició espais on es puguin dur a terme aquestes accions formatives.

El conveni té una vigència de 2 anys i es pot prorrogar fins a un màxim de quatre anualitats.

Per la seva banda, des del CODINUCAT es comprometen a donar suport en la difusió d’activitats formatives que s’organitzin des de l’Ajuntament i que estiguin relacionades amb la dietètica i la nutrició. Així mateix, posen a disposició professionals amb àmplia experiència en l’àmbit de la dietètica i la nutrició humana per si hi ha demandes de formació i orientació per part de l’Ajuntament.

Redacció