.

.

TOTS 21

 

Hemodinàmica 24 hores

La Unitat d’ Hemodinàmica és el servei que atén les persones que pateixen infarts amb elevació de ST, entre d’altres patologies. L’existent a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona és l’únic al conjunt de les comarques de Tarragona, i el temps d’atenció és un factor clau. Fruit de les retallades, es va veure afectada i reduïda la seva activitat, i des de llavors que la CGT no ha parat de lluitar per exigir el funcionament les 24 hores. S’han efectuat diverses accions, inclosa la recollida de signatures que ara es lliuren al Delegat de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

 

Que és el Codi Infart?

L’ infart de miocardi agut és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests infarts (uns 2.600 a l’any) són infarts de miocardi aguts amb elevació del segment ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més rapida millor administrant un tractament repermeabilitzador del vas obstruït.

 

A Catalunya, el Codi infart es va posar en marxa l’1 de juny de 2009, per l’atenció urgent a l’ IAMEST.

 

El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al tractament de l ’IAMEST que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials, des del Servei d’Emergències Mèdiques a tots els centres sanitaris de Catalunya, que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és candidat a reperfussió immediata. En els pacients amb IAMEST, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària. A través del programa s’atén qualsevol pacient que alerti el sistema sanitari per mitjà del telèfon d’emergències 112, els serveis d’urgències d’hospitals comarcals o terciaris, el CAP o el CUAP) a causa d’un dolor precordial i sigui diagnosticat d’ IAMEST

 

 

Cronologia d’una lluita

Al gener de 2012 la Secció Sindical de la CGT destapàvem un informe del SEM (2010) sobre el Servei d’ Hemodinàmica de Joan XXIII a Tarragona, que van difondre als mitjans de comunicació i que va tenir molta repercussió social, a la vegada que posàvem en marxa una campanya per a reivindicar l’atenció adequada de tot tipus d’infart de miocardi amb elevació del segment (ST), al nostre hospital la unitat d ’Hemodinàmica, estava oberta de dilluns a divendres de 8 hores a 17 hores i els festius i cap de setmana restava tancada, així com des de les 17 hores a les 8 del matí, tenint que derivar als pacients a l’Hospital de Bellvitge, que és el nostre Hospital de referència, en helicòpter o ambulància medicalitzada.

 

 

Tarragona era l’única província del seu nivell, és a dir amb més de 800.000 habitants, on no es podia realitzar un cateterisme cardíac les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, en contra de les recomanacions recollides a l’infor­me del SEM abans esmentat. A les Terres de l’Ebre les persones que pateixen un infart de tipus amb elevació del ST, fora de l’horari, es troben a 200 quilòmetres per rebre el tractament adequat.

L’Hospital Joan XXIII és el de referència a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, pel que fa als pacients amb sospita d’un IAMEST.

 

El dia 24 de gener de 2012, la CGT van fer un tancament de 24 hores a l’Hospital Joan XXIII, amb dos punts reivindicatius:

 • Que la Hemodinàmica Cardíaca funcioni les 24 hores i els 365 dies a l’any
 • Recuperar i augmentar l’activitat quirúrgica per tal de reduir les llistes d’espera.

 

El dia 13 de Març del 2012 la CGT, amb el suport de COBAS, L’ASSEMBLEA 15M, i LA PLATAFORMA EN DEFENSA DELS DRETS PÚBLICS, van realitzar una nova jornada de lluita per reclamar que la unitat d’ Hemodinàmica estigués oberta durant les 24 hores, els 365 dies a l’any. A partir d’aquest dia s’inicien un seguit de protestes setmanals (tots els dimarts) al vestíbul de l’Hospital Joan XXIII, a la vegada engegàvem una campanya de recollida de signatures en forma de carta de protesta, adreçades al Conseller de Sanitat, Boi Ruiz.

Un any després, el 29 de gener de 2013, van realitzar una marxa des de l’Hospital Joan XXIII a la Delegació Territorial de Sanitat, per lliurar al Delegat Territorial de Sanitat, Josep Mercadé, les 6.000 peticions signades pels usuaris i treballadors, demanant l’obertura de l’ Hemodinàmica Cardíaca les 24 hores.

El 18 de maig de 2013, el Conseller Salut es desplaçava al nostre Hospital per anunciar l’ampliació horària: a partir del 15 d’octubre es començarien a fer angioplàsties primàries 12 hores al dia durant els 7 dies de la setmana (és a dir, els 365 dies l’any), de 8 del matí a 20 hores de la tarda.

Malgrat la millora, des de la CGT creiem que l’ampliació horària és insuficient i que no es garanteix totalment l’atenció els infarts amb elevació del segment (ST), ja que deixa la meitat d’hores de l’any, de les 20h a les 08h, sense atenció al nostre Hospital. Creiem que és un pegat, i per això seguim tot l’any recollint peticions.

 

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va presentar, el passat 11 de novembre el balanç de l’ampliació horària de les unitats d’ Hemodinàmica dels tres centres sanitaris de l’ Institut Català de la Salut (ICS) un any després de la posada en marxa. Les dades preliminars de l’anàlisi de l’Hospital Joan XXIII, dels nou mesos després de l’ampliació d’ Hemodinàmica en relació amb els nou mesos previs, mostren un increment del 97% del nombre de codis activats i tractats a l’hospital i un increment del nombre d’angioplàsties primàries. Aquesta activitat representa una millora dels temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria i un increment del percentatge de pacients de l’àrea d’influència del centre sotmesos a reperfussió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que passa d’un 30% a un 42%.

Aquesta ampliació horària, ha suposat durant l’any 2013 un total de 292 activacions del codi infart, de les quals 174 han estat en horari ampliat. L’activitat total realitzada ha estat de 1.522 pacients.

 

Pel que fa al primer semestre de 2014, l’activitat de la unitat ha estat de 1.178 pacients, dels quals 780 han estat de diagnòstic i 398 d’activitat terapèutica. L’ increment d’activitat de la unitat d’ Hemodinàmica del 2011 al 2013 ha estat de 581 pacients, fet que suposa un 34,5%.

 

Des de la Secció Sindical de la CGT de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, valoràvem positivament, aquestes dades però ens semblen insuficients i per aquest motiu, a partir 19 de novembre de 2013, al vestíbul de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, reiniciem tots els dimarts protestes i recollida de signatures, per exigir al Govern de la Generalitat l’assistència correcta i adequada als ciutadans que pateixin un infart a la província de Tarragona, ja que fora de l’horari d’atenció actual han de ser traslladats a Barcelona; per tan, és qüestió d’organització i de voluntat política, ja que tenim la unitat i els professionals.

 

Les xifres parlen

Les dades preliminars de l’anàlisi l’ampliació horària del servei d’ Hemodinàmica per a L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, que és el de referència dels residents a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, pel que fa als pacients amb sospita d’un IAMEST,comparant el nou mesos després de l’ampliació en relació als nou mesos previs, son:

 • Increment del 97% del nombre de codis activats i tractats a l’hospital
 • Increment del nombre d’angioplàsties primàries.
 • Aquesta activitat representa una millora dels temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria
 • Increment del percentatge de pacients de l’àrea d’influència del centre sotmesos a reperfussió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que passa d’un 30% a un 42%.

 

El departament de Salut, va dir que l’objectiu d’aquestes ampliacions horàries era millorar els resultats del Codi infart. Fins aleshores, dels deu centres de Codi infart de Catalunya cinc tenien un horari de 24 hores i l’altra meitat de 8 hores, durant els dies feiners.

 

Amb data 7 d’abril d’aquest any, es va presentar l’informe del Rendiment assistencial i científic del Codi IAM a l’Acadèmia de Ciències mediques, amb les següents conclusions,

 

 • La majoria dels pacients amb IAMEST reben tractament de reperfussió.
 • La angioplàstia primària és el tractament més prevalent.
 • Cal millorar el temps entre la 1ª assistència i l’activació (pacient depenent).
 • Cal millorar el temps 1ª assistència‐ agulla i baló (sistema depenent).
 • La proporció a Catalunya de pacients tractats amb ACPT en temps i forma

escaients és bona però cal millorar en algunes Regions Sanitàries.

 • La implementació del Codi IAM sembla que s’acompanya d’una reducció de la mortalitat

 

A tall de conclusió. Què demanem?

La documentació precedent recolzen la idoneïtat de la reivindicació i les xifres del balanç efectuat pel propi conseller de Sanitat posen de relleu que hi ha cassos atesos durant les hores en què s’ha ampliat el servei. Per això, les 12 hores en què no funciona Hemodinàmica s’està deixant d’atendre els ciutadans que es poden veure afectats per codis d’infart, la qual cosa suposa un greuge comparatiu en relació als ciutadans que viuen en l’àrea d’influència d’hospitals amb atenció durant les 24 hores.

 

Des de la Secció Sindical de la CGT a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, exigim l’obertura de la Hemodinàmica cardíaca del nostre hospital les 24 hores, ja que tant l’informe d’Activació del Codi Infart, fet pel Cap Territorial del SEM a Tarragona a l’any 2009, com l’últim informe sobre el Rendiment assistencial i científic del Codi IAM a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de l’abril d’aquest any, avalen la nostra reivindicació.

 

A més, els milers de signatures amb que acompanyem la reivindicació són el clam dels ciutadans que s’han adherit a la petició de la CGT. Les signatures són el resultat de les accions reivindicatives dutes a terme durant els catorze mesos passats, amb reivindicacions setmanals al vestíbul de l’Hospital.

El dimarts 9 de desembre lliurem al Dr. Mercadé, Delegat Territorial de Salut a Tarragona i Terres de l’Ebre, la reivindicació i el plec de signatures perquè transmeti la nostra petició al Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Esperem una resposta satisfactòria i ràpida.

 

 

Tarragona, 9 de desembre de 2014

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FONTS DOCUMENTALS

Activació Codi Infart. Cap Territorial SEM a Tarragona

http://www.academia.cat/files/425-1324-DOCUMENT/martin-261110-7.pdf

Codi IAM http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_professionals/00_canal_fantasma_intern/temes_de_salut/codi_iam/

Amb l’ampliació dels horaris de les unitats d’ Hemodinàmica millora el temps del Codi Infart a tot Catalunya

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=223348&idioma=0&departament=9&canal=10

Resolució per la qual s’actualitza l’annex I de la Instrucció 04/2009 del CatSalut, relativa a la sectorització de l’atenció a persones malaltes amb infart agut de miocardi (IAM) amb elevació del segment ST per tal de portar a terme l’angioplàstia primària

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/codi_iam/documents/arxius/proposta_resolucio_iam_06032013.pdf

Rendiment Assistencial i Científic del Codi IAM

http://canalsalut.gencat.cat/web/sites/canalsalut/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/codi_iam/documents/arxius/acmcb_final.pdf

La unitat d’ Hemodinàmica augmenta l’activitat, valoració un any després de l’ampliació horària

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=274401

Boi Ruiz anuncia la creació del Pla director de cirurgia cardíaca juntament amb la Societat Catalana de Cardiologia i la de Cirurgia Cardíaca

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=224549&idioma=0&departament=9&canal=10