.

.

TOTS 21

Imatge dels treballs per la creació d’una Zona de Seguretat al Pont del Diable. Foto: Manel R. Granell

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per la creació d’una Zona de Seguretat al Pont del Diable. Es tracta d’una infraestructura de protecció per a bombers, que suposa l’aclarida complerta de tota vegetació (arbòria i arbustiva) present en un perímetre que asseguri l’adequada mobilitat, establiment i actuació d’extinció per part del Cos de Bombers en cas d’incendi.

La consellera de Medi Ambient Eva Miguel ha remarcat que “es tracta d’una actuació necessària que ha de permetre que els Bombers puguin treballar amb la màxima seguretat en cas d’incendi, i que s’emmarca en un seguit d’accions que estem duent a terme per tal de tenir cura de l’Anella Verda, que continuaran els propers anys”. Miguel ha remarcat que la creació de les franges s’ha fet sempre partint d’una “perspectiva basada en la preservació ambiental i informant de les accions a les entitats ecologistes del territori”.

El cap de Secció de Boscos a Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Carlos Miranda ha emmarcat aquesta acció en el Pla de Prevenció d’Incendis i ha destacat que la creació d’una zona de seguretat és una “estructura preventiva amb dos objectius per una banda ens permet que el cos de bombers pugui accedir amb seguretat a l’incendi i per l’altra frenarà l’avanç de les flames, trencant el combustible”.

Per la seva banda, Jordi Castellví, Sotsinspector del GRAF de Bombers de la Generalitat, ha posat de manifest que es “tracta d’una zona especialment sensible ja que és un nus de barranc que en cas que arribes un incendi aquest creixeria amb facilitat”. També ha posat de manifest que es tracta d’un emplaçament pròxim a àrees habitades i ha volgut fer una crida a la societat “per ser conscients de les accions que es poden dur a terme de manera individual per tal de prevenir i protegir-nos davant dels incendis”.

La zona de seguretat del Pont del Diable suposarà l’absència de qualsevol tipus de vegetació en una franja paral·lela no inferior als 30 metres del vesant oest del monument i comportarà una millora sobre el paisatge i l’entorn forestal del parc eco-històric. Concretament aquesta actuació s’ha consensuat amb els responsables de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya i suposarà una millora visual i paisatgística del monument del Pont del Diable, ja que s’eliminarà la vegetació que obstrueix el camp visual i estètic del monument.

Sota el plantejament original, la zona de seguretat quedava emplaçada en el vesant oest de l’aqüeducte, però s’ha vist necessari també dur a terme una acció semblant a la banda est en la següent fase del projecte. En aquest sentit, s’ha proposat una actuació per fases, que permetrà adequar-se als requisits tècnics sol·licitats per part del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. La finalització dels treballs de la primera fase s’estima per a la primera quinzena d’agost.

El departament de Medi Ambient valora el futur manteniment dels treballs forestals amb ramats que gestionin, de forma adequada, productiva i sostenible, el conjunt d’actuacions.

Actuacions de prevenció d’incendis a la finca municipal del Pont del Diable

El Departament de Medi Ambient està executant treballs per a la prevenció d’incendis forestals a l’Anella Verda de Tarragona. En concret, l’any 2021, les tasques s’han centrat en l’entorn de la finca municipal del Pont del Diable i els camins existents des del parc eco-històric del Pont del Diable fins al nucli del Rodolat.

Les actuacions iniciades el mes de juny han inclòs l’arranjament de camins, la creació de franges estratègiques de baixa densitat i l’establiment d’una zona de seguretat per a bombers localitzada a peus de l’aqüeducte.

S’han arranjat un total de 3,5 km dels camins municipals que enllacen el nucli del Rodolat amb el parc eco-històric del Pont del Diable. Aquestes tasques asseguraran el trànsit de vehicles d’extinció pesants (BPR) i la circulació de vehicles lleugers en cas d’emergència. Aquest camins, seran incorporats en les vies d’emergència primària del proper Pla de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Tarragona.

Paral·lelament, l’establiment de franges estratègiques de baixa densitat, ha contemplat l’aclarida (sota criteris de conservació forestal) d’aproximadament 13 hectàrees de boscos municipals, amb l’objectiu de crear zones de baixa combustibilitat vers la propagació d’eventuals incendis forestals.