.

.

TOTS 21

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha adoptat aquesta decisió després de l’informe favorable del CSN, emès el passat 24 de juny. Foto: Cedida


L’Associació Nuclear Ascó – Vandellós II, AIE (ANAV) compta ja amb una nova autorització d’explotació per a la central nuclear Vandellós II, que li permet continuar operant per un nou període de 10 anys, fins al 26 de juliol de 2030.

L’autorització concedida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR), va rebre l’informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el passat 24 de juny, després d’analitzar tota la documentació aportada per ANAV.

L’informe favorable del Ple del CSN es va basar en la “comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per a continuar amb la seva operació, així com en la constatació de la capacitat de la central per a donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits al disseny original de la central”.

ANAV, segons afirma en una nota de premsa feta pública aquest dilluns, manté a CN Vandellós II «un important programa d’inversió per a mantenir permanentment actualitzat l’estat de la instal·lació i garantir el funcionament segur i fiable de la planta». En aquest sentit, assegura, durant els últims anys «s’han escomès millores importants com les modificacions de disseny derivades de les anàlisis post Fukushima, entre les quals cal esmentar la instal·lació d’un sistema de venteo filtrat de la contenció i de recombinadores passius d’hidrogen a l’interior de l’edifici de contenció, o la posada en marxa d’un centre alternatiu de gestió d’emergències (CAGE), així com altres mesures incorporades amb l’objectiu d’augmentar la robustesa i la capacitat de resposta de la instal·lació davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny».

D’altra banda, la central ha continuat amb la renovació de grans components i amb la modernització de sistemes -com l’ordinador de processos de planta (2015) o el sistema control digital del reactor (2016)- en el que representa «una aposta decidida per la preparació per a una operació a llarg termini».

Vandellós II va produir en 2019, any amb parada per recàrrega, un total de 7.686,24 GWh, la qual cosa va suposar aproximadament un 17% de l’electricitat generada a Catalunya i un 3% de la produïda a Espanya

El comunicat afegeix que «l’equip humà de CN Vandellós II ha dut a terme durant els últims anys un intens i preparat procés de relleu generacional, pel qual una gran part del col·lectiu que va participar en la construcció i posada en marxa de la central ha anat donant pas a una nova generació de professionals, garantint que l’experiència i el coneixement continuen residint en l’organització». A això hauria contribuït «notablement un acurat procès de transició posat a lloc, mitjançant el qual s’ha assegurat la transferència de coneixements, i un programa de formació contínua, que en l’actualitat suposa més del 5% de les hores laborals dels professionals que integren aquest equip humà». En conjunt, treballa en CN Vandellós II aproximadament un miler de professionals, entre el personal propi i el de les empreses de serveis, xifra que es dobla en els períodes de recàrrega de combustible, que tenen lloc cada 18 mesos.

Amb una potència instal·lada de 1.087,1 MW, la central nuclear Vandellós II va produir en 2019, any amb parada per recàrrega, un total de 7.686,24 GWh, la qual cosa va suposar aproximadament un 17% de l’electricitat generada a Catalunya i un 3% de la produïda a Espanya. En anys sense parada per recàrrega, aquests percentatges se situen prop del 21% per a Catalunya i del 3,6% per a tot el país.

Redacció