TOTS 21

Imatges de l’estat dels terrenys denunciats per Ciutadans. Fotos: Cedides

El Grup Municipal de Ciutadans Tarragona ha demanat a l’Ajuntament que «ordeni els terrenys abandonats situats a l’entrada a la ciutat». El regidor de Cs Francisco Domínguez ha alertat que «durant els últims mesos han proliferat les barraques en algunes zones de Ponent, en terrenys de conreu en desús». «Es tracta d’unes construccions que no reuneixen unes condicions mínimes pel que fa a salubritat i seguretat, que dificulten l’accés i que generen preocupació entre els veïns de la zona, entre moltes altres qüestions», ha explicat.

Per això, Domínguez ha reclamat a l’equip de govern que «abordi aquesta problemàtica» i ha advertit que «davant d’una situació com una inundació o un incendi, l’evacuació seria molt difícil i els vehicles d’emergències tindrien serioses dificultats per poder-hi accedir». A més, ha recordat que, «recentment s’han produït alguns incendis per connexions elèctriques no autoritzades o cremes vegetals no controlades».

Cs ha presentat un prec per escrit a l’Ajuntament que demana que, a més de «dissenyar una estratègia per ordenar l’ús d’aquests terrenys, en reguli la seva utilització com a horts urbans i estableixi unes condicions mínimes respecte als materials, salubritat o accessos, entre d’altres temes». Cs també aposta per «controlar que es compleixi amb la legislació vigent pel que fa a benestar i salut animal, ús de productes fitosanitaris, protecció civil i activitats econòmiques».

Redacció