TOTS 21

Tarragona21 celebra enguany deu anys de vida i per això proposem no pas resumir com ens ha canviat el món en aquesta dècada d’innovacions accelerades, sinó com canviarà la propera dècada, especialment en un territori tant innovador com és el nostre. Sostenibilitat, economia circular, digitalització i accés de la dona a càrrecs directius són els canvis profunds que s’estan implantant i així continuaran, esperonats per les institucions i la Unió Europea. Analitzem amb el Consorci d’Aigües de Tarragona -CAT- els princials reptes en un sector clau com és la gestió de l’aigua.

Consumir l’energia en el moment del dia en que el seu cost és més baix, subministrar aigua de qualitat i amb els màxims estàndards de seguretat alimentària i incorporar vehicles elèctrics a la flota de la companyia ja són realitats al Concorci d’Aigües de Tarragona. Expliquem aquí les fites, que marcaran tendència.

Sala de control del CAT. Foto: Cedida

El CAT consolida un estalvi de fins a un 15% dels costos energètics

El Consorci utilitza el SAOOEC “Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica al CAT” recuperant la inversió inicial d’1,2M d’euros feta entre l’any 2014 i 2015.

El SAOOEC funciona a través d’un software, creat per una empresa neozelandesa que s’ha implantat amb èxit a diverses instal·lacions del món. El CAT ha estat el primer en instal·lar-lo a l’Europa continental i ho ha fet amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic més baix possible. A grans trets, aquesta és una solució que facilita la planificació d’operacions per les properes 48 hores amb l’objectiu d’optimitzar els costos d’explotació i aconseguir així un estalvi energètic, consumint l’energia en el moment del dia en que el seu cost és més baix. Aquest ha estat un projecte cabdal pel Consorci ja que l’energia representa una tercera part dels costos d’explotació.

El projecte d’estalvi energètic es va posar en marxa a ple rendiment l’any 2016 i amb un termini de dos anys es va recuperar la inversió inicial de més d’un milió d’euros. Al llarg del 2016 l’estalvi aconseguit va ser de més de 800.000 euros. Els anys 2017 i 2018 l’estalvi es va consolidar en prop de 300.000 euros anuals.

Cas d’èxit

El projecte és un exemple d’èxit per les empreses del sector. De fet, a través del grup mundial Suez Environment, s’ha publicat un case study (un cas d’èxit), en el que el cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas, ha explicat l’experiència del Consorci en la implantació d’aquest sistema.
El sistema SAOOEC s’ha presentat en diversos congressos del sector, com per exemple el Congrés SWAN (Smart Water Networks Forum) l’any 2018. Aquesta organització sense ànim de lucre, del qual el CAT n’és membre, organitza anualment trobades on es reuneixen actors clau del sector de l’aigua per col·laborar i compartir coneixements, oferint accés a investigacions d’avantguarda, oportunitats globals de creació de xarxes i la capacitat d’influir de forma proactiva en el futur del sector de l’aigua.

Imatge d’un sensor multiparamètric del CAT. Foto: Cedida

El CAT millora la garantia de la qualitat de l’aigua instal·lant sensors online

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha instal·la fins a 16 sensors multiparamètrics arreu de la xarxa de distribució. El pressupost total del desplegament de sensors ascendeix a 250.000 €.

El principal objectiu del CAT és el de subministrar aigua de qualitat i amb els màxims estàndards de seguretat alimentària. Per aquest motiu, des de l’any 2015 el CAT està certificat segons la norma ISO 22.000 d’innocuïtat alimentària. En aquest cas suposa un valor afegit per als consorciats, ja que es considera l’aigua com un producte alimentari amb totes les garanties.

Amb la nova Directiva Marc de l’Aigua, els requisits de qualitat de l’aigua seran cada vegada més estrictes, especialment a la xarxa, la qual cosa suposa que s’ha de conèixer de la millor manera possible com es comporta l’aigua en aquest àmbit.

Amb aquest objectiu, el CAT ha implantat un desplegament de 16 sensors multiparamètrics, complementat amb 5 desplegats en col·laboració amb EMATSA, per cobrir la totalitat de l’aigua distribuïda. Aquests sensors mesuren conductivitat, terbolesa, índex UV 254nm, color, TOC i temperatura.
Tot plegat ja està suposant un canvi en la forma d’entendre la gestió de l’aigua a la xarxa, especialment pel que fa a les actuacions de manteniment, per minimitzar afectacions als clients.

Carregadors per a vehicles elèctrics. Foto: Cedida

El CAT reconverteix la flota amb vehicles elèctrics

L’any 2018 el Consorci ha incorporat 6 vehicles elèctrics, durant el 2019 es preveu incorporar 7 vehicles més (5 elèctrics purs i 2 híbrids endollables)
Durant el 2019 el CAT instal·larà 26 carregadors més. La instal·lació dels carregadors es preveu que estigui enllestida a la tardor d’enguany, es situaran a diversos punts de càrrega al llarg de tota la xarxa de distribució.

En el marc d’accions sobre el medi ambient i la sostenibilitat el CAT ja té en marxa la renovació de la flota, prevista en el Pla Estratègic 2018-2021 de l’entitat. Durant el 2018 es van incorporar 6 nous vehicles 100% elèctrics, dos turismes i quatre furgonetes, amb un cost anual de 51.500 euros a través de la modalitat rènting.

Aquest 2019 el CAT preveu incorporar 7 vehicles, 5 dels quals són elèctrics purs mentre que els altres dos, per necessitats del servei, són amb motor híbrid endollable.

L’any 2021 es preveu que tota la flota de vehicles (36 unitats) sigui amb motor elèctric 100%, tret d’alguns que per les seves prestacions hagin de ser amb motor híbrid.

En aquest sentit, a hores d’ara el CAT ja té instal·lats carregadors a les instal·lacions centrals (Autovia T-11), a l’Estació de Tractament de l’Aigua Potable (l’Ampolla) i també al punt de captació, a Campredó, amb un total d’11 unitats.

El desplegament d’aquests carregadors està basat en un estudi que permet cobrir els desplaçaments habituals per tota l’àrea d’influència del CAT. A la tardor d’aquest 2019 es preveu la instal·lació de fins a 26 carregadors més, més de la meitat dels quals són de càrrega ràpida o semi-ràpida. El CAT preveu finançar parcialment aquesta instal·lació a través del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES) finançada pel Ministeri per la Transició Ecològica.

Tant a l’ETAP com a les instal·lacions centrals, es disposa d’un carregador ràpid que permet recuperar l’autonomia dels vehicles en menys de 30 minuts. La instal·lació d’aquesta primera fase de carregadors ha estat parcialment finançada amb el Plan MOVALT Infraestructura, una ajuda que ha estat finançada pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Els carregadors també podran ser utilitzats per les persones que vinguin a visitar el CAT i pel personal del Consorci que disposi de vehicle elèctric propi. D’aquesta manera el Consorci també vol contribuir a la cultura del canvi cap a una societat més sostenible entre els seus treballadors.