.

.

TOTS 21

L’alcaldessa, Camí Mendoza, i la regidora de Turisme, Marta Borràs. Foto: Tots21

Cambrils opta a rebre 8 milons d’euros d’un fons de la UE destinat a modernitzar el sector turístic del municipi a través principalment d’accions en favor de la sostenibilitat ambiental i la digitalització. Des de la instal.lació subvencionada de plaques fotovoltaiques en hotels o altres recintes a la minimització de l’ús dels plàstics, com ja està iniciant una empresa cambrilenca, aquesta és una opció de futur a la vegada que un nou impuls a la competitivitat del sector. De la mà de la iniciativa privada, amb qui ha mantingut més de 20 reunions, l’Ajuntament s’ha presentat ja al concurs.

L’Ajuntament de Cambrils ha presentat, dins del marc del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, el dossier de candidatura per optar a la convocatòria extraordinària de les ajudes derivades dels Plans de Sostenibilitat en Destinacions Turístiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que es financen íntegrament amb fons europeus.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora de Turisme, Marta Borràs, han presentat avui el projecte, amb un pressupost total de 8.018.800 euros, que contempla un conjunt de propostes que transformaran la destinació amb criteris basats en la sostenibilitat i la digitalització.

L’alcaldessa ha afirmat que aquest projecte és necessari ‘per avançar cap al turisme més sostenible’ i que les ajudes són ‘una oportunitat que no es podia deixar perdre’. Camí Mendoza també ha explicat que per portar a terme aquesta transformació ‘cal la implicació tant del sector públic com del sector privat’.

En aquest sentit, ha destacat que el procés d’elaboració del dossier de candidatura ha estat ‘completament participativa’, ja que la redacció és fruit de la suma d’iniciatives provinents tant del sector públic com del sector privat, a través de les més de vint reunions realitzades des de l’inici d’any i de l’eina col·laborativa de l’Altaveu Ciutadà de Cambrils.

La regidora de Turisme, Marta Borràs, ha explicat que els plans serviran per ‘revisar l’estratègia turística de Cambrils i aconseguir actualitzar-la i dinamitzar-la’ amb accions de reconversió ‘que procurin un model de sostenibilitat econòmica, ambiental i territorial amb impacte en el benestar dels residents i dels turistes, i transformin Cambrils en una destinació turística més competitiva’.

«Hem presentat un pla ambiciós, participatiu i transversal, que requerirà un gran esforç de gestió, però que serà sens dubte transformador a favor de rejovenir l’oferta de la destinació turística Cambrils sota criteris de sostenibilitat, digitalització, cohesió i inclusió», ha conclòs la regidora, que ha destacat l’esforç dels regidors i treballadors en tirar endavant la proposta.

A partir de la presentació dels dossier, el procés es basa en l’avaluació de les candidatures per part del comitè d’avaluació format per les comunitats autònomes i la Secretaria d’Estat de Turisme. En aquest comitè es valoren les propostes i després s’aproven per la Comissió Sectorial de Turisme i es ratifiquen en la Conferència Sectorial de Turisme.

Els Plans de Sostenibilitat estan pensats per donar suport a les destinacions turístiques en el seu procés de transformació cap a pols d’innovació turística i aconseguir una major cohesió territorial creant connexions entre les destinacions de cada comunitat. Els objectius són millorar les destinacions turístiques, incorporar de manera efectiva la sostenibilitat i la digitalització, diversificar l’oferta de destinacions turístiques i millorar el capital natural del sistema turístic.

La candidatura de Cambrils

Cambrils es presenta als Plans dintre de la categoria de Destinacions turístiques de sol i platja mixta/residencial, que ve determinada pel número de pernoctacions, procedència i pes de les segones residències en l’oferta turística.

L’objectiu general de la candidatura de Cambrils pretén revisar l’estratègia turística de la destinació per tal de reconvertir-la i transformar-la cap a un turisme més sostenible i de qualitat, posant en valor els recursos del municipi, conservant la seva biodiversitat, incrementant l’impacte econòmic del turisme al municipi i potenciant la competitivitat del sector a través de la tecnologia i de les solucions més sostenibles.

El dossier de candidatura de Cambrils contempla 34 actuacions molt transversals a desenvolupar en un termini de 3 anys i emmarcades dins dels 4 eixos fixats per la Secretaria General de Turisme, amb la següent distribució del pressupost:

Eix 1 – Transició verda i sostenible: 1.220.000€, el 15% del total (8 accions)
Eficiència energètica: 2.788.000€, el 35% del total (10 accions)
Transició digital: 1.895.000€, el 24% del total (6 accions)
Competitivitat: 2.115.800€, el 26% del total (10 accions)

Les actuacions més destacades són:

L’adequació de l’Antic Celler de la Cooperativa Agrícola de Cambrils com a «Celler de Cambrils», amb la redacció i execució del projecte d’adequació de l’edifici, projecte museològic i museogràfic per albergar espais museístic, aula didàctica del Museu d’Història de Cambrils, així com zona de venda i degustació de productes de qualitat agroalimentària (eix 1).

L’elaboració d’estudis tècnics i econòmics d’implantació d’energia solar fotovoltaica per autoconsum en establiments turístics de Cambrils amb la redacció de les auditories energètiques i propostes d’implementació de sistemes. Igualment i seguint amb el recolzament al sector: sistemes d’auditories sobre l’ús de productes químics i plàstics en l’hostaleria i el comerç amb un pla d’acció per implementar aquestes solucions. (eix 2)

L’adequació i actualització del projecte executiu per a reiniciar les obres del Teatre auditori de Cambrils amb criteris d’arquitectura sostenibilitat i arquitectura paisatgística (eix 2).

La Creació del Sistema d’Intel·ligència Turística de Cambrils, amb el desenvolupament d’una plataforma tecnològica amb l’objectiu de millorar el coneixement, identificar tendències i solucions i conèixer les oportunitats que ofereixen les noves eines de gestió i governança com a destinació de turisme intel·ligent (eix 3).

El desenvolupament i implantació d’un sistema de centralització multicanal i gestió de l’oferta turística i cultural de Cambrils basat en la digitalització de l’oferta i el consum de serveis turístics. El sistema pretén optimitzar els processos de venda afavorint la promoció del serveis turístics a través la publicació de l’oferta a tots els canals de venda, centralitzant la gestió del producte i dinamitzant l’oferta local dels serveis turístics i culturals (eix 4).

La millora de la governança del Patronat de turisme de Cambrils per adaptar l’estructura als nous reptes de la destinació i generar un gestió eficient, de qualitat i orientada a la consecució del reptes del pla (eix 4).

En el cas que la UE no aprovés el document de Cabrils, el consistori pot concórrer en futures convocatòries.