TARRAGONA 21

Les ajudes s'adrecen a titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s'implantin a Cambrils durant els anys 2019, 2020 i 2021

Les ajudes s’adrecen a titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils durant els anys 2019, 2020 i 2021

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils, a través del servei Cambrils Emprèn, ha obert la tercera convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria local «Suma i Sumem 2019-2021» per finançar projectes que impulsin l’activitat econòmica amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa i el cooperativisme.

La principal novetat de la nova convocatòria és l’ampliació fins a 2.050 euros del topall al que poden accedir les empreses i les persones emprenedores sol·licitants, que ara poden anar sumant en la mesura que compleixin els criteris que es recullen a les bases.  El pressupost establert per a aquesta acció és de 50.000 euros cada dos anys.

Les ajudes s’adrecen a persones titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils durant els anys 2019, 2010 i 2021 que reuneixen els requisits definits en alguna de les línies d’impuls. Les sol·licituds es poden presentar segons model normalitzat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils. Per poder demanar les ajudes cal d’acreditar un mínim d’un any natural de permanència ininterrompuda de l’activitat.

La nova convocatòria Suma i Sumem suposa l’ampliació de l’import final subvencionat, que passa de 1.650 a 2.050 euros, i dota amb 400 euros la línia 1, de creació de projectes empresarials.

Les 10 línies d’ajuts

* LÍNIA 1:  Impuls a l’emprenedoria. Import ajut: 400 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021. És a dir, a totes les persones físiques i/o jurídiques amb limitació de responsabilitat que es donin d’alta d’activitats i al règim de la seguretat social que correspongui entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

* LÍNIA 2:  Impuls a les persones emprenedores joves.  Import ajut: 150 € / 300 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 i que siguin menors de 31 anys en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

Per a les persones emprenedores que aquest projecte sigui la seva primera ocupació en el món laboral, la subvenció per aquesta línia es multiplicarà per dos.

* LÍNIA 3:  Impuls a dones emprenedores. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a aquelles titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 que siguin dones.

* LÍNIA 4:  Impuls a persones emprenedores aturades de llarga durada. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 que portin més de 12 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

* LÍNIA 5:  Impuls a persones emprenedores aturades majors de 45 anys. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 majors de 45 anys i que portin més de 6 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

* LÍNIA 6:  impuls a les persones amb especials dificultats. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

* LÍNIA 7:  Impuls de l’activitat econòmica en zones específiques d’interès especial.

   Import ajut: 150 €

Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que s’ubiquin en algun dels barris següents, escollits  en base a que es considera que requereixen d’una atenció prioritària ateses les seves ràtios d’implantació comercial i/o les seves característiques socioeconòmiqes:. Barri Antic de la Vila, . Eixample Vila, Eixample Platja

*LÍNIA 8:  Impuls a la reobertura de locals tancats. Import ajut: 300 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que s’ubiquin en algun local del municipi de Cambrils que porti, com a mínim, 1 any desocupat, ja sigui perquè anteriorment havia estat ocupat per una altra activitat econòmica (*) o perquè estava destinat a magatzem o buit. (*)Aquest ajut només es concedirà en el cas que s’hagi de tramitar una nova llicència d’obertura d’establiment i s’hagi efectuat el pagament  de la corresponent taxa municipal.

*LÍNIA 9:  Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades al municipi de Cambrils. Import ajut: 150 € / 300 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que contractin com a mínim 1 persona com a treballador/a en règim de personal assalariat, sempre que reuneixi els següents requisits:

. que el treballador/a estigui empadronat/ada en el municipi de Cambrils amb un mínim d’un any d’antiguitat en relació a la data inicial del seu contracte

. que la durada mínima del contracte, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues, sigui d’1 any

Una empresa podrà rebre subvenció per a dos treballadors com a màxim.

*LÍNIA 10:  Impuls a l’emprenedoria social i/o cooperativisme 150 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que promoguin projectes empresarials amb vessant social i/o adoptin la forma de cooperativa.

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Per favor, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES

ACEPTAR
Aviso de cookies