.

.

TOTS 21

El primer pas serà el traspàs de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge previst pel 2022. Posteriorment, durant l’any 2023, s’internalitzarà la gestió de la neteja de platges i de les llars d’infants La Galereta i Maria Dolors Medina. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Cambrils passarà a assumir directament la gestió de les dues llars d’infants municipals, la neteja de platges i l’Oficina Local d’Habitatge, que fins ara gestionava a través de l’entitat pública empresarial Ingesol. La integració d’aquests tres serveis dins de l’organigrama de funcionament de l’Ajuntament i la posterior dissolució d’Ingesol es realitzarà durant els anys 2022 i 2023.

Aquesta reorganització s’emmarca en la tendència general de les administracions de recentralitzar els serveis per millorar l’eficiència i la transparència de la gestió municipal. La internacionalització dels serveis arriba després d’estudiar exhaustivament totes les solucions possibles, i haver redactat els estudis jurídics i informes de viabilitat econòmica corresponents.

L’Alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, així com els portaveus dels altres grups municipals que constitueixen el govern municipal, Lluís Abella i Oliver Klein, han explicat que la reestructuració es traduirà en una gestió més àgil, eficient i econòmica que permetrà optimitzar els recursos, reforçar les polítiques de proximitat i millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen.

El primer pas serà el traspàs de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge previst pel 2022. Posteriorment, durant l’any 2023, s’internalitzarà la gestió de la neteja de platges i de les llars d’infants La Galereta i Maria Dolors Medina.

En el cas del traspàs de les llars d’infants, la gestió directa s’iniciarà el curs 2023-2024 i facilitarà el treball en xarxa per cobrir la demanda de places, detectar i resoldre amb més rapidesa les necessitats que puguin sorgir i adaptar-se millor als canvis demogràfics i culturals de cada moment.

La recentralització també afavorirà la tasca del Pla Educatiu de Ciutat (PEC) i el Plans Educatiu d’Entorn (PEE) de l’Ajuntament per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural, i el foment de la convivència.

Pel que fa a la gestió de les platges, l’Ajuntament preveu encarregar-se directament de la neteja manual i el manteniment, prioritzant aquest tipus de recollida més respectuosa amb el medi ambient, i externalitzar la part de neteja que calgui fer amb mitjans mecànics com els tractors i les màquines.

Ingesol es va crear el 2008 amb l’objectiu de gestionar el patrimoni i l’habitatge de protecció pública mitjançant la fórmula d’Entitat Pública Empresarial i al llarg dels anys s’ha transformat en una empresa prestadora de serveis municipal que ha anat ampliant les seves tasques.

Des de l’any 2010 Ingesol gestiona la neteja de les platges del municipi tant amb mitjans manuals com mecànics. El 2012 afegeix a la seva cartera de serveis les llars d’infants i des de l’any 2019 amplia el servei de borsa d’habitatge amb la gestió de l’Oficina Local de l’Habitatge.

Aquestes tipus d’empreses, sotmeses a dret privat, van tenir un impuls important en el seu origen, ja que ampliaven la capacitat de crèdit, disposaven de major flexibilitat i aportaven un perfil professionalitzador en serveis específics. Però els canvis normatius en termes de contractació pública han fet que els darrers anys el seu funcionament ordinari sigui equiparable als propis de l’administració pública i amb un increment dels processos administratius.

Redacció