.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Bràfim

El ple de l’Ajuntament de Bràfim, convocat en sessió extraordinària urgent, va aprovar dimarts una suspensió temporal durant un any de la tramitació de llicències i autoritzacions municipals en sòl no urbanitzable per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables i totes les línies d’evacuació que passin pel terme municipal.

El planejament de Bràfim no regula en el sòl no urbanitzable la implantació d’aquestes instal·lacions. Per això, l’equip de govern tramitarà una modificació puntual del POUM. La sessió plenària va aprovar la suspensió temporal de llicències durant un any, mentre es treballi amb el canvi de planejament. Un acord davant la urgència per donar resposta a les peticions per la instal·lació de parcs eòlics, solars i línies d’evacuació pel terme municipal. «Treballarem per protegir els nostres recursos agraris i una correcta inserció ambiental i paisatgística de les instal·lacions de parcs eòlics i solars i les seves línies d’evacuació», afirma l’alcalde, Xavier Rius.

Al·legacions a la MAT

En els darrers mesos, Bràfim ha rebut peticions per a la instal·lació de línies d’evacuació d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables que travessen el municipi de punta a punta. La darrera, el projecte de la línia privada de molt alta tensió (MAT), impulsada pel grup saragossà Forestalia, que afecta una quarantena de municipis de Catalunya, entre els quals Bràfim i nou municipis més de l’Alt Camp. El projecte contempla creuar el terme municipal d’oest a nord, amb 6 torres de 34 metres d’ample i entre els 62 i els 84 metres d’alçada.

Conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp i la resta de consells i municipis afectats, s’ha estat treballant en la presentació de les al·legacions al projecte, que es fonamenten en l’incompliment de la llei del sector elèctric, la no justificació de la seva necessitat, el greu impacte ambiental, tant en termes paisatgístics com agrícoles, socials, culturals i patrimonials, i la incompatibilitat amb la planificació del sòl. Tot i la impossibilitat d’assistir a l’acte del Palau Bofarull de la Diputació a Reus per la coincidència amb la sessió plenària, l’Ajuntament de Bràfim se suma a la unanimitat institucional contra la línia MAT.

«Com a municipi formem part del Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. Estem fermament compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica però considerem que s’ha de fer ordenadament i mitjançant el diàleg amb els municipis afectats i sense desprotegir els valors paisatgístics, agrícoles, forestals, ambientals i patrimonials», conclou l’alcalde.