.

.

TOTS 21

Josep F. Ballesteros, alcalde de Tarragona

Josep F. Ballesteros, alcalde de Tarragona

Tal com va anunciar l’alcalde de Tarragona el passat divendres, l’Ajuntament descarta la possibilitat de vendre’s una parcel·la situada a Sant Pere i Sant Pau i renuncia a la injecció de 2 milions d’euros. L’objectiu és evitar la confrontació veïnal amb Sant Pere i Sant Pau i s’impedeix, així, l’arribada d’un temple mormó que havia previst aquesta comunitat.

Per ratificar tota aquesta operació, aquest divendres, l’alcalde ha signat un decret perquè s’adoptin les “resolucions i els tràmits administratius que corresponguin per deixar sense efecte l’expedient iniciat de venda  dels terrenys a  l’Església de Jesucrist dels Sants dels últims dies”.

D’aquesta manera, es dóna per finalitzat l’expedient instruït per a la modificació puntual del POUM. Paral·lelament, per part de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament s’iniciaran els tràmits per modificar el POUM,  per tal de qualificar com a zona verda els terrenys afectats.

L’equip de govern va decidir no executar la venda perquè  “no hi havia consens amb els veïns, i el govern municipal sempre ha realitzat les operacions urbanístiques amb participació ciutadana, diàleg i consens, així ho vam fer amb el POUM i així continuarem fent-ho, per aquest motiu, perquè no hi hagut  un acord ampli per endegar el projecte, aquest  ha queda sense efecte”.