.

.

TOTS 21

Un moment de la visita d'obres a la zona arranjada

Un moment de la visita d’obres a la zona arranjada

Els treballs de reparació i millora del clavegueram de part del carrer Tamarits, a l’Hospitalet de l’Infant, ja estan enllestits. Així ho van comprovat formalment ahir dijous 18 de febrer representants de l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), que van visitar l’àrea d’actuació, junt amb l’alcalde, Alfons Garcia i el director facultatiu de les obres, Jordi Sorkau; per certificar l’objecte de la subvenció que ha atorgat a l’Ajuntament.

Aquesta subvenció, que ha servit per finançar les obres, té un import de 78.500 euros i representa el 54% del cost total de les obres, destinades a evitar inundacions quan plou i solucionar la situació que presentava la xarxa de sanejament d’aquest tram, abans que es poguessin generar problemes de salubritat i seguretat al seu entorn.

Amb les obres, que van començar a finals de l’any passat, s’ ha volgut donar resposta als problemes que hi havia a la canonada d’aigües residuals en el tram del carrer Tamarits, comprès entre en el carrer de les Moreres i l’estació de bombeig existent a l’altura del carrer dels Pins, que té una longitud d’uns 144 metres.

Per resoldre aquests problemes, s’ha arranjat i millorat la xarxa existent, amb l’execució d’un nou tram de xarxa separativa, mitjançant dues canonades independents de polietilè; i l’adequació de l’estació de bombeig de les aigües pluvials.

D’aquests treballs, consistents en l’enderroc dels paviments existents de la calçada afectada, la nova xarxa de drenatge d’aigües pluvials i la seva corresponent estació de bombeig, la renovació de la xarxa d’aigües residuals, la pavimentació de la zona de calçada afectada i la reposició de la senyalització horitzontal, se n’ha fet càrrec l’empresa adjudicatària, Construccions Jordi Riera, SL.