.

.

TOTS 21

Fèlix Alonsos (esquerra) en la signatura per la instal·lació de la gespa al camp de futbol

Fèlix Alonsos (esquerra) en la signatura per la instal·lació de la gespa al camp de futbol

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i el responsable de l’empresa Voracys SL, Ramon Martínez, han signat aquest matí el contracte d’adjudicació de les obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de l’estadi municipal Joan Pijuan. Alonso s’ha mostrat “molt satisfet” per la consecució d’aquest projecte “ja que era una fita molt esperada pel poble”. També ha destacat que l’obra, segons l’empresa, “és la millor opció del que hi ha al mercat”.

Les obres començaran en quinze dies i tindran una durada de tretze setmanes, el cost de les quals s’eleven fins als 290.000 euros. El camp actual, de terra, passarà a ser de gespa artificial de tercera generació, amb monofilament de poliolefina de 13000dtx de fil recte de 60mm. d’alt i 6 monofilament per tall. Per sota de la gespa artificial es planteja la col·locació d’una capa d’aglomerat asfàltic de forma que s’aconsegueixi la perfecta pendent transversal del 0.5% requerida i s’asseguri la impermeabilització del substrat inferior. Sota la capa d’aglomerat es col·locarà una capa de 15 cm de gruix de sauló compactat al 98% per sobre de la base existent.

El camp de joc tindrà unes dimensions de 90 metres de llargària, 50 metres d’ample, i comptarà amb una franja de 7 metres d’ample extra a les dues bandes i de 4.5 metres pel darrera de les porteries. Aquest camp tindrà una orientació del seu eix longitudinal N– S, i permetrà la col·locació de dos camps de futbol 7 disposats perpendicularment a aquest eix (tal com admet la normativa NIDE). L’espai condicionat amb gespa artificial queda perfectament delimitat i encaixat, en els costats oest i sud, pels murs i baranes que configuren les grades, i en els costats nord i est pel paviment de formigó i la barana metàl·lica contínua.

Donades les dimensions del camp existent, tal i com ha assegurat el regidor d’Esport, Guillermo Alonso. Tot i això s’ha optat per unes dimensions estandarditzades segons la normativa, per a la correcta pràctica tant del futbol 11 com del futbol 7. D’aquesta manera els espais que envolten l’àrea de joc, tenen dimensions suficients per esdevenir un circuit útil en activitats simultànies, com ara entrenaments, escalfament… Es preveuen 6 jocs de porteries, dues per a futbol 11 i quatre per als 2 camps de futbol 7. Les antigues banquetes per als equips es substitueixen per unes de mòbils amb estructura metàl·lica i coberta de policarbonat transparent i cadires de polipropilè amb respatller. La disposició de les banquetes s’ha previst al mateix costat est, per bé que si es creu convenient es poden disposar al costat oest, a peu de grades i properes a l’accés als vestidors.