.

.

TOTS 21

El projecte, amb un pressupost de 442.269,40 euros, renova i millora de manera eficient el consum energètic amb la instal·lació de 178 punts de llum

El projecte, amb un pressupost de 442.269,40 euros, renova i millora de manera eficient el consum energètic amb la instal·lació de 178 punts de llum

L’Ajuntament d’Altafulla ha sol·licitat una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 per a la renovació de l’enllumenat públic de la urbanització de Brises del Mar, que inclou la substitució de totes les 178 lluminàries, columnes, el cablejat, els quadres elèctrics i tots els elements que conformen la xarxa, de forma que compleixi la normativa vigent d’acord amb la millora i gestió eficient del consum energètic.

Aquesta actuació, l’avantprojecte de la qual té un pressupost d’execució de 442.269,40 euros (IVA inclòs), i en què es preveu que 252.919,61 euros provinguin del PUOSC, té com a principals objectius la renovació i millora de l’enllumenat de Brises del Mar, l’estalvi en el consum energètic i la millora en la tele-gestió i les tasques i costos de manteniment associats a la Brigada Municipal.

Per tot això, és preveu una millora substancial en l’eficiència energètica amb la substitució de 178 lluminàries amb tecnologia LED de baix consum, la implantació del sistema de tele-gestió i programació remota dels horaris i nivells d’il·luminació per trams horaris, en què revertiran directament en un significatiu estalvi d’energia elèctrica, calculat en el 77,36%, i en una reducció d’avaries que faran disminuir els costos econòmics i la càrrega d’hores destinades fins ara per part de la Brigada Municipal.

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, qui havia traslladat aquesta voluntat als veïns i veïnes de Brises del Mar, ha manifestat que la intenció és acabar de detallar el projecte al llarg del 2020 per tal d’incloure’l en el Pressupost Municipal del 2021, quan es preveu que s’executi l’obra. S’ha mostrat molt satisfet d’iniciar aquests tràmits, ja que “l’enllumenat de Brises havia quedat molt obsolet”.