.

.

TOTS 21

Imatge dels nous guals del Morell. Foto: Ajuntament

La possibilitat que els ciutadans i ciutadanes del Morell puguin demanar la col.locació d’un gual a la zona d’aparcament de la seva propietat, fet que fins ara no estava regulat, està provocant una allau de sol.licituds d’aquesta placa que evita l’estacionament de vehicles davant un garatge o aparcament.

L’allau de sol.licituds obeeix al fet que El Morell no tenia regulat el seu ús, per la qual cosa no estava permès instal.lar guals municipals. Per quina raó no estava regulat el seu ús? Perquè no es podia fer un control del mateix ni sancionar el seu mal ús degut a la inexistència de vigilants municipals, segons comentava a Tots21 l’alcalde, Eloi Calbet.

Però la situació ha canviat radicalmet. L’Ajuntament ha creat el cos de Vigilants Municipals amb set places, que ja són operatives. Això ha fet que el consistori hagi realitzat per fi l’ordenança del servei de guals i el seu règim de sancions. Així, fins al 5 de novembre passat, a l’Ajuntament han entrat més d’un centenar de sol·licituds, però encara no estan totes resoltes ja que s’han d’estudiar una per una, han informat fonts municipals.

L’alcalde, Eloi Calbet, ha afirmat: “En fem una valoració molt positiva, ja que és una de les coses que demanava la gent”. “Amb l’arribada de la Guàrdia Municipal, que és una de les grans fites de legislatura, s’ha pogut instaurar el sistema de guals, que anava lligat al servei que ofereix aquest nou cos de vigilància. Era una vella reivindicació veïnal, cosa que hem corroborat amb l’allau de sol·licituds rebudes”, ha conclòs.

J. Garcia