.

.

TOTS 21

8hi2e-RzEl plenari de l’Ajuntament de Tarragona d’aquest passat dilluns 28 de desembre de 2015 ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2016, un pressupost que des del Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) qualifiquem de subsistència. El de l’any que ve és un pressupost molt limitat pel deute de 249 milions d’euros que arrossega l’Ajuntament tarragoní, un deute que és conseqüència de la mala gestió econòmica de l’equip de govern socialista que, en els últims anys, ha estirat més el braç que la màniga, un deute que està molt per damunt del màxim exigit legalment i que està segrestant, com es veu clarament en el pressupost municipal per al 2016, el futur de la nostra ciutat.

La nostra ha estat una abstenció crítica. Considerem que l’equip de govern socialista continua fent el “truco del almendruco” supeditant la gran majoria de les inversions a la venda de patrimoni. Tots sabem que els projectes que depenen de què l’Ajuntament pugui vendre algun dels seus béns immobles tenen molt poques possibilitats de fer-se realitat i només cal veure el què ha passat en anteriors anys: el 2014, l’equip de govern tenia previst ingressar 9 milions d’euros amb la venda de patrimoni i a finals d’any aquests ingressos no van arribar ni a un milió. Tot plegat ens preocupa. Ens preocupa perquè en el pressupost per a l’any 2016 hi ha prevista la millora de diversos espais urbans del centre de la ciutat i dels barris que necessiten una rehabilitació urgent amb una partida de 250.000 euros que està supeditada a la venda de patrimoni. Ens preocupa perquè hi ha 150.000 euros destinats a millorar els polígons industrials que estan supeditats a la venda de patrimoni. Ens preocupa perquè hi ha 50.000 euros destinats a iniciar la reivindicació històrica de connectar els barris amb el centre de la ciutat que també estan supeditats a la venda de patrimoni.

Després d’estudiar les partides del pressupost per a l’any 2016, veiem que el senyor Ballesteros i el seu partit socialista són els campions de les promeses electorals incomplertes. Només cal repassar les promeses electorals que el senyor Ballesteros a fet aquest mateix any on, entre altres coses, prometia el Pla Municipal d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, un pla que l’Ajuntament està obligat a tenir des de fa més de 24 anys. Doncs bé, aquest pressupost no contempla cap partida per aquest promès Pla d’accessibilitat, igual que tampoc trobem cap partida per la Llar de Jubilats promesa a la Part Alta, ni pels dos centres cívics que el senyor Ballesteros, el passat mes d’abril, va prometre al centre de la ciutat. Els pressupostos tampoc reflecteixen la creació d’una conselleria específica per la gent gran, una altra de les  grans promeses electorals del partit socialista, ni tampoc es veu cap partida per les promeses beques de menjador.

Tot i això, repeteixo que la nostra ha estat una abstenció crítica, una abstenció perquè l’equip de govern ha recollit, encara que no totes i de la manera que voldríem, nombroses de les nostres demandes que considerem cabdals com són les destinades a reactivar l’economia i generar ocupació. El pressupost per al 2016 incrementa la partida destinada a fomentar la generació de llocs de treball i també augmenta l’adreçada a la dinamització del comerç local. També s’ha recollit la demanda de CDC pel que fa a l’increment de la partida del Patronat de Turisme, així com la substitució dels contenidors soterrats, el soterrament del cablejat aeri del Serrallo i la bonificació del bitllet de l’autobús urbà a les persones amb discapacitat psíquica. Encara que pugui sonar típic i tòpic, des del Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya hem prioritzat les necessitats de la nostra ciutat per damunt de qualsevol mena d’interès partidista.

Albert Abelló

Portaveu del Grup Municipal de CDC a l’Ajuntament de Tarragona