.

.

TOTS 21

La regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, durant la seva intervenció al ple d’aquest divendres. Foto: Ajuntament

El Pla de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 22 d’octubre els expedients de pressupostos municipals i ordenances fiscals per a l’exercici 2022. El pressupost consolidat (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals) és de 202.849.910,41 euros, el que representa una reducció del 13,63% en relació a l’exercici 2021. En termes absoluts, 31,99 milions d’euros menys. Es tracta, tanmateix, d’un pressupost expansiu tenint en compte l’efecte de l’operació de refinançament de la FiraReus prevista en el pressupost de 2021. Sense comparar aquesta operació, el pressupost comporta un creixement del 10,5%. En termes absoluts, el creixement seria de 19,4 milions d’euros, bàsicament concentrats en un major esforç inversor.

Les gras dades del pressupost consolidat són les següents:

 • Pressupost Ajuntament: 136.359.368,54 euros.
 • Pressupost organismes autònoms: 7.952.588 euros.
 • Pressupost empreses municipals: 72.748.488 euros.
 • Pressupost consolidat: 202.849.910,41 euros.

El pressupost de l’Ajuntament suposa el 63% dels comptes consolidats; el de les empreses municipals el 33% i el dels organismes autònoms, el 4%.

El pressupost preveu l’esforç inversor més important dels últims 10 anys. El pla d’inversions consolidat, de l’Ajuntament i tots els seus ens depenents, se situa en els 32,36 milions d’euros.

En relació a les inversions de l’Ajuntament, destaquen:

 • Seguretat i mobilitat: 655.500
 • Noves tecnologies: 773.082
 • Projecció de ciutat: 145.000
 • Projecte Hispània: 10.030.000
 • Esports: 1.047.100
 • Cultura: 276.000
 • Medi ambient: 960.000
 • Millores carrers, via pública, parcs i jardins: 4.199.685
 • Pressupostos participatius: 750.000
 • Edificis municipals: 1.498.633
 • Foment ocupació: 125.000

En relació a les inversions de les empreses municipals, destaquen:

 • RMS Aparcament Hispània: 7.799.110
 • RMS Projecte implantació Bicicleta: 1.943.000
 • RMS altres inversions: 1.448.300
 • Redessa: 376.260
 • Reus Transport Públic: 416.352
 • RSM Aigües i central: 1.915.000
 • RSM Energia: 300.000

El pla d’inversions de l’Ajuntament suposa el 32% del total del grup, el de les empreses el 48%, i el dels organismes autònoms el 20%

Aquest gran esforç inversor es realitzarà bàsicament amb nou endeutament, però sense posar en risc la sostenibilitat financera de l’Ajuntament. La projecció de la ràtio d’endeutament està per sota del 75%, tal ja com està actualment, en concret es situarà en un 74,82%.

Altres elements destacats del pressupost són:

 • Actualització dels salaris dels empleats públics en un 2%. Aquest fet i altres elements com nous programes temporals i plans d’ocupació, fa que el capítol de personal pel conjunt del grup Ajuntament suposi un cost d’1,25 milions d’euros.
 • La despesa corrent incorpora nous serveis o millores dels actuals. Destaca el Centre Social el Roser, que suposarà un cost anual de 455.000 euros. Un servei d’assistència bàsica que situarà Reus com a referència en aquesta matèria.
 • Millora notablement dels serveis digitals. Una gran aposta per racionalitzar, optimitzar i apropar la gestió municipal a la ciutadania. La despesa en noves tecnologies s’incrementa en 500.000 euros.
 • Impacte que genera la nova inversió a SIRUSA i el cànon d’eliminació de residus, valorats en uns 600.000 euros.
 • Estalvi en interessos de préstecs, en impactar en una anualitat íntegre l’operació de refinançament del préstec de la Fira, així com els tipus molt competitius que està assolint l’Ajuntament per al seu finançament. Tot plegat suposa estalviar en despesa financera del 53,23% respecte 2021; 1,1 milions d’euros en interessos del deute.

Ordenances fiscals
D’altra banda, el ple. ha aprovat també l’expedient d’ordenances fiscals per al 2022. D’acord a l’evolució de l’IPC prevista pel Banc d’Espanya, l’expedient planteja una actualització del 2%, per atendre els increments de despesa induïts pel context socioeconòmic i per decisions d’altres administracions.

Altres aspectes de l’expedient d’ordenances:

 • Bonificació de fins a un 70% la quota de l’IBI a aquells immobles que apliquin una renda limitada per una norma jurídica.
 • Ampliació de 3 a 5 anys la bonificació de l’IBI per a les instal·lacions de plaques solars fotovoltàiques.
 • Nova bonificació als vehicles classificats com a Zero emissions o amb característiques equivalents. Tindran una bonificació d’un 75% el primer exercici des de la matriculació; un 65% el segon; un 50% el tercer, i un 30% pel quart.

Per altra banda, es redueixen un 10% les tarifes dels marxants i brocanters.

I com excepció a l’actualització general, la taxa de la grua s’ajusta al cost del servei.

Finalment, es fan altres ajustos tècnics, i es crea una nova ordenança, per preveure la possibilitat d’utilitzar la recaptació executiva per a la morositat d’ingressos d’empreses municipals com l’aigua o la conservació del cementiri.

Redacció