.

.

TOTS 21

Plànol de les intervencions d'Aigües de Reus. Foto: Cedida

Plànol de les intervencions d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha iniciat, al llarg del darrer mes, vuit intervencions de renovació i/o reparació de les xarxes d’abastament i sanejament a diversos indrets de la ciutat. Els treballs sumen un pressupost de 562.552 euros finançats íntegrament per l’empresa municipal. El gruix dels treballs es durà a terme el primer trimestre de 2023 després que les intervencions preliminars s’aturessin amb l’objectiu d’evitar possibles molèsties al llarg de les festes Nadal.

Sis d’aquestes obres tenen a veure amb la millora del comportament hidràulic de la xarxa d’abastament, principalment en tractar-se de canonades que tenen diàmetres petits de 60 a 80 mm i que ara seran substituïdes. En aquest sentit, les obres són les següents i es poden consultar al plànol adjunt:

  • Reparació de la xarxa d’abastament de l’avinguda Països Catalans (entre els carrers d’Alcalde Joan Bertran i Mare Molas), amb la instal·lació de 110 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 200 mm i amb un pressupost de 76.970,41 €
  • Reparació de la xarxa d’abastament de avinguda Pere Cerimoniós (entre les avingudes del Carrilet i de Jaume I) amb la instal·lació de 100 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 100 mm i amb un pressupost de 47.882,65 €
  • Reparació de la xarxa d’abastament del carrer Robert Aguiló (entre els carrers del General Moragues i Dr. Robert) amb la instal·lació de 122 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 150 mm i de 120 ml de canonada de polietilè de 160 mm, amb un pressupost de 96.435,87 €
  • Reparació de la xarxa d’abastament al carrer Closa de Mestre amb la instal·lació de 110 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 200 mm i amb un pressupost de 48.174,55 €
  • Instal·lació de tres nous encreuaments de la xarxa d’abastament ( carrer del Doctor Ferran, Passeig Sunyer i Riera de Miró) amb la instal·lació de 62 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 150 mm i de 40 metres lineals de canonada de fosa dúctil de 200 mm, amb un pressupost de 74.278 €
  • Instal·lació d’una nova arqueta de formigó armat de 2 metres d’ample i 5 de llarg al carrer d’Hongria, a l’entrada del sector Tecnoparc, amb un pressupost de 76.077,38 €

D’altra banda, s’han programat dues obres més corresponents a la millora de la xarxa de sanejament:

  • Rehabilitació de l’antiga xarxa de sanejament al Jardí dels Poetes (entre els carrers Vicaria i Escultor Sunyol) amb un un pressupost de 67.405,43 €
  • Renovació de la xarxa sanejament al carrer Tívoli (entre els carrers Ample i de Castellvell) amb la instal·lació de 96 metres lineals de canonada de PVC de 400 mm i amb un pressupost de 78.300,31 €.

Les obres s’han adjudicat a les empreses Agrovial S.A, Gilabert Miró S.A. i ACSA Obras e infraestructures S.A,  després de la tramitació l’any passat d’una licitació per acord marc.

Tots aquests treballs estan en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora “la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana”.

Com ja és habitual, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns de l’àrea un telèfon (977345843) per a qualsevol consulta durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració dels veïns de la zona, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs. De fet, durant les festes de Nadal s’ha procedit a paralitzar al màxim els treballs amb l’objectiu d’interferir el mínim possible en la pausa vacacional.