TOTS 21

S’adjudiquen les obres de la segona fase de millora de la urbanització “Mar de Riudecanyes”. L’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A serà la responsable d’executar les obres de la urbanització que pertany al municipi de Riudecanyes. Unes accions amb un pressupost de 720.538,08 euros (un 10% de baixa respecte l’import de sortida).  Així ho ha determinat la mesa contractació que, amb l’adjudicació, permet fer un pas important per a la futura millora d’aquesta zona del municipi on s’hi ha de fer arribar diversos serveis bàsics.

D’aquesta manera, és previst executar la fase 2 del Projecte d’Urbanització que contempla la instal·lació de l’enllumenat públic, 136 fanals i les corresponents rases i xarxa elèctrica. També es farà la part del clavegueram pendent, bàsicament col·locar les bombes impulsores de les aigües residuals i les corresponents instal·lacions.

Cartell de la Urbanització Mar de Riudecanyes. Foto: cedida.

Aquesta és una obra molt important per la inversió que comporta però també per l’impacte social que representa ja que permet dignificar la vida dels veïns d’aquesta urbanització que fa més de 30 anys que viuen sense enllumenat. L’any 1985, l’empresa que va promoure aquesta urbanització va fer fallida deixant les obres a mig fer i abandonant la instal·lació de serveis bàsics com la llum o altres com la piscina comunitària.

Ara tot canviarà amb l’execució de les obres que tindran continuïtat amb tota seguretat ja que l’ajuntament constituirà una comissió de seguiment de les mateixes on hi inclourà també a l’associació de veïns de la zona. Un cop enllestides aquestes obres, quedarà pendent d’execució la fase 3, corresponent a acabar un seguit de temes del servir d’aigües i la pavimentació de tots els carrers.

Vista aèria de la urbanització i del Pantà de Riudecanyes. Foto: cedida.

Cal recordar que aquesta important intervenció a Mar de Riudecanyes, es va decidir fer-la per fases per possibilitar que els veïns poguessin afrontar l’import de les quotes urbanístiques que van al seu càrrec, obligacions derivades del Pla d’Ordenació Urbanística aprovat per la Generalitat el 2007.

Finalment, també cal assenyalar que la de Mar de Riudecanyes és una de les 2.400 urbanitzacions que hi ha pendents d’acabar, perquè s’han aturat per diversos motius, arreu de Catalunya.

Redacció