.

.

TOTS 21

Flota d’autobusos de l’EMT. Foto: EMT

Solució in extremis al conflicte de l’EMT. El comitè d’empresa ha desconvocat les jornades d’aturades parcials que tenien anunciades per als pròxims 22 i 24 de maig després de la reunió de mediació amb la direcció d’aquest dimarts.

El contingut de l’acord té tres vessants. Els compromisos d’inversió en la flota i els de relacions laborals amb els conductors, aquest darrer en la línia de l’avançat per aquest diari digital el passat dia 8 de maig, i un que respon a les peticions del comitè d’empresa de fer extensives les millores sorgides de la negociacó a la resta de treballadors de l’empresa.

Pel que fa als vehicles, “l’empresa assoleix el compromís de sotmetre al ple de l’Ajuntament” les inversions que “derivin d’un pla de renovació de la flota que tinguin per objectiu que cap dels vehicles de l’EMT tingui una antiguitat superior en dos anys el temps d’amortització comptable”.

En el següents punts de l’acord es detallen les noves condicions salarials (considerades com una “reconsideració de jornada” per pemetre superar la legislació restrictiva de caràcter estatal pel que fa a les retribucions dels treballadors públics), i que entraran en vigor a partir del dia 1 de gener del 2019. “Els 25 minuts de ‘presa i deixa de servei’ als que fa referència l’article 13 del Conveni Col·lectiu seran considerats temps de treball no només quan l’inici o fi de servei es produeixi a cotxeres sinó també en els relleus fora de les cotxeres” quan el relleu ers realitzi “a l’iniciar o finalitzar la jornada diària”.

En aquest sentit, els 25 minuts per cada relleu fora de les cotxeres “seran sumats per cada treballador en un comptador diferent al general” i es regularitzaran “cada tres mesos”. Cada “excés de la jornada” es pagarà a 18 euros l’hora, “llevat que en el cas que el treballador opti per la seva compensació amb reducció de jornada”.En cap cas aquest “comptador” es tindrà en compte “a l’hora de calcular la jornada mitja diària”. i és que, com també va avançar tarragona21.cat, aquests 25 minuts de relleu fora de les cotxeres “no seran considerats hores extraordinàries, pactant-se l’ampliació de la jornada màxima ordinària de conveni per a cada treballador en el temps equivalent a la suma del comptador que hagi generat anualment per aquest concepte, i fins al límit de la jornada anucal màxima establerta legalment per l’Estatut dels Treballadors”. En aquest context, cal tenir en compte que a finals de l’any passat les hores extres computades van ser de només 4.000 (per sota del límit legal), mentre el 2016 van ser 15.700 i el 2015 17.000, incomplint amb escreix el topall màxim permès.

I finalment, en el tercer gran àmbit de l’acord, tots els treballadors de l’empresa veuran augmentats en dos dies (de quatre a sis de forma immediata) els dies d’assumptes propis. A més, es mantindrà la previsió de pqagament de la productivitat pressupostada pel 2018, que puja a 150.000 euros.

L’acord acaba amb un punt en el qual la representació dels treballadors vincula la desconvoatòria de la vaga a un “compromís de pau social i de compliment de les obligaicons laborals i personals prèviament assumides. Així mateix es compromet a debatre en el sí de l’Empresa, i com a caràcter previ a qualsevol acció de reclamació, reivindicació o mobilització qualsevol discrepància sobre la interpretació o aplicació de les normes legals i/o convencionals”.

J.S.