.

.

TOTS 21

Fins a les 13:00 h, a Reus han votat 12.917 persones, és a dir, el 18,01% del cens electoral. El número total d’electors és de 71.729. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2021: 12.917 (18,01%)
Votants 2017: 24.372 (34,58%)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent. Cal tenir en compte que la modificació dels col·legis electorals amb motiu de la pandèmia impedeix la comparativa respecte les eleccions de 2017. No és així en el cas dels districtes, que mantenen la configuració.